Om säkert läge på Chromebook

Man kan använda Exam.net precis som vanligt på en Chromebook genom att gå till Exam.net. Om läraren väljer att tillåta att prov skrivs i webbläsaren behöver ingenting installeras utan eleverna surfar bara till Exam.net och skriver in provnyckeln.

Exam.net kommer visas i fullskärm och om eleven försöker byta program eller till exempel trycker på Sök-knappen kommer provet att låsa sig och läraren informeras.

Genom att istället använda säkert läge på Chromebooks kommer elevens dator helt låsa sig till Exam.net och exempelvis sök-knappen blir verkningslös. Detta innebär att säkerheten vid prov blir ännu högre, och att eleverna kan arbeta helt utan distraktionsmoment. Av den anledningen kanske man vill använda detta läget även vid normalt lektionsarbete.

Observera att Google endast tillåter att kioskappar installeras på centralt mangerade Chromebooks.

På Windows- och Mac-datorer finns motsvarande säkra läge genom programmet Safe Exam Browser (SEB), men detta kan och behöver alltså inte installeras på en Chromebook. Följ bara instruktionerna nedan.

Starta Exam.net som elev

När Exam.net är installerat för eleven finner man Exam.net-appen direkt när man har startat sin dator, före man loggar in. Längst ner till vänster finns en knapp "Appar" där ni hittar Exam.net.

Om eleven redan är inloggad räcker det att logga ut för att komma till denna skärm.

Installera Chromebook-appen

Det är endast administratören som behöver installera appen. Sedan dyker den automatiskt upp på elevernas datorer.

1. Gå till Administratörskonsolen och klicka på Enhetshantering (Device Management)

2. Klicka på Chrome Management

3. Gå in på Enhetsinställningar (Chrome Device Settings)

4. Leta upp raden för Kioskappar och klicka på Hantera appar som används i offentliga miljöer (Manage Kiosk Applications)

5. Välj Chrome Web Store

6. För att hitta Exam.net-appen behövs en kod. Denna skickas direkt till din epost:

Klicka sedan på Lägg till (Add) och därefter på Spara (Save)


7. Klart! När en elevdator startas om hittar den Exam.net före inloggning, se bilden längst upp på denna sidan. Eventuellt kan det ta en liten stund innan allt är synkroniserat.