Une plateforme reconnue pour des examens de haut niveau

Avec Exam.net, les enseignants peuvent faire passer des examens de haut niveau sur les appareils numériques des élèves. Exam.net est largement utilisé par les écoles suédoises pour faire passer plus d'un million d'examens chaque semestre.

  • Sûr
    Exam.net répond à toutes les exigences fixées par l'Agence nationale pour l'éducation en Suède et environ un examen numérique national sur trois en Suède est passé en utilisant Exam.net.
  • Simple
    C'est facile de se lancer sur Exam.net. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel et les étudiants n'ont pas besoin de créer de compte. Vous serez opérationnel en quelques minutes seulement.
  • Prix compétitifs
    Durant toute l'année 2020, l'utilisation est gratuite en dehors de la Suède pour les écoles qui n'ont pas encore essayé Exam.net. Après cela, Exam.net sera disponible à des prix très compétitifs.

Såhär säger lärare om Exam.net

Nationella prov

Exam.net uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov. Under VT 2019 skrevs mer än 200 000 NP på Exam.net - både i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Sedan 29 juni 2018 ska uppsatsdelarna i nationella prov i engelska, svenska och svenska som andraspråk genomföras på dator eller annan digital enhet. Kopplat till detta har Skolverket kommunicerat ett antal krav som en provplattform ska kunna hantera. Samtliga krav uppfylls gott och väl av Exam.net.

Krav och önskemål på digital lösning Exam.net
Förhindrar att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet.
Kan aktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i svenska och svenska som andraspråk.
Kan inaktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i engelska och andra språk.
Ordräknare som inte begränsar elevens skrivande.
Möjliggör anonymisering av prov.

Har du frågor kring att använda Exam.net under nationella prov - Contactez-nous à info@exam.net eller ring på 010 330 50 60.

Détails techniques et stabilité

Exam.net est une plateforme stable et robuste qui fonctionne bien avec les PC, Mac, Chromebooks et iPads, ainsi que dans un environnement technique mixte avec différents matériels et/ou systèmes d'exploitation.

La plateforme est basée sur la technologie moderne du web avec une communication client-serveur entièrement cryptée. Les textes des étudiants sont automatiquement enregistrés et l'enseignant peut suivre en temps réel le matériel et le statut de tous les élèves.

Stabilité

Exam.net est bâti sur une solution technique qui évolue en fonction de son usage, assurant une fonctionnalité quel que soit le nombre d'étudiants simultanés. Par exemple, environ un étudiant suédois sur trois, chaque année et dans chaque cours, utilise Exam.net pour ses dissertations lors des journées d'examens nationaux en Suède.

Si l'école subit une perte de connexion au réseau, l'étudiant peut continuer sans interruption. Et si le réseau est toujours en panne à la fin de l'examen, il existe plusieurs alternatives hors ligne pour soumettre les examens.

Examens à distance

Exam.net est fiable et sûr, mais a été conçu à l'origine sur l'idée que les étudiants se réunissent dans un lieu physique, par exemple une salle de classe, où quelqu'un les surveille physiquement. Si l'étudiant se trouve dans un lieu éloigné, par exemple chez lui, Exam.net peut toujours s'avérer très utile, soit comme outil autonome, soit en combinaison avec une surveillance par webcam.

Exam.net peut être utilisé parallèlement à diverses solutions de vidéoconférence (par exemple Google Meet, Hangout, Microsoft Teams et Zoom). Pendant l'examen, Exam.net restreint et surveille l'appareil de l'étudiant, tandis que le service de vidéoconférence surveille la place de l'étudiant (vidéo et audio). Comme l'étudiant ne peut pas accéder à la fonction de vidéoconférence pendant l'examen, Exam.net dispose d'un chat intégré, permettant au professeur de communiquer avec l'étudiant (ou les étudiants) pendant l'examen.

Une autre caractéristique largement utilisée lors de l'examen à distance est la possibilité pour les étudiants de joindre à l'examen des images de solutions écrites à la main. Cette fonction est facilement activée par l'enseignant dans les paramètres de l'examen.

Veuillez consulter plus de détails sur les examens à distance.

Renseignements sur les prix et contact

Exam.net has been free of charge for organizations outside of Sweden during 2020 and if your organization has not yet tried Exam.net you are offered a free evaluation period. You will not automatically be moved into a paid plan or such after this period, instead you will be offered to buy a license for your organization. The price of a license depends on several factors and is presented to you when you are signed in to Exam.net. For reference, in Sweden Exam.net costs around 4 USD per student and year, and there are discounts available as the number of student users increases.

Our goal is to keep Exam.net as user-friendly and robust as possible, so that teachers and students can quickly and easily get started by themselves. There is no need for any technical integration and no training is needed to understand how to use it.

We are happy to answer any questions. Please contact us at info@exam.net.

Automaträttning ihop med Kunskapsmatrisen

Många skolor använder Exam.net tillsammans med systerprodukten Kunskapsmatrisen. Att arbeta med båda produkterna innebär att man får en ännu mer komplett provsituation (t ex automaträttning med flervalsfrågor, para-ihop och lucktest) samt att man får tillgång till omfattande uppgifts- och provbanker i ett stort antal ämnen. Verktygen är integrerade med varandra och det finns en paketrabatt vid beställning av båda. Kontakta gärna oss om du är nyfiken även på Kunskapsmatrisen.

Vill ni ha en demo?

Vi har ingen säljorganisation som bearbetar skolor och kommuner. Istället fokuserar vi all vår energi på att utveckla produkten och innehållet samt hålla mycket konkurrenskraftiga priser. Däremot svarar vi snabbt och gärna på frågor över mail och telefon.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller är intresserad av en demo – vi nås på info@exam.net och 0703 15 82 11.

Priser för läsåret 2021/22

Det finns två olika sätt att köpa licens för Exam.net, antingen som enskild skola eller som grupp (t ex kommun eller friskolegrupp).

Priser för enskild skollicens
Priset för en skollicens läsåret 2021/22 är 39 kr per elev för grundtjänsten. Utöver det kan man välja tillvalet Automaträttande prov (som ingår på köpet fram till sommaren 2021). Hela elevunderlaget på skolan måste inkluderas i ett inköp, med undantag från elever i f-3 som ingår utan kostnad. Med en skollicens använder man Exam.net fritt inom skolan - för samtliga ämnen och årskurser. Priserna är exklusive moms och det går även att beställa en skollicens för endast en termin. Kontakta oss på info@exam.net om du vill beställa en skollicens.

Vuxenutbildningar
Exam.net lämpar sig mycket väl för vuxenutbildningar och ett stort antal kommunala och fristående enheter arbetar med verktyget. Prismodellen skiljer sig från grund- och gymnasieskolor - hör av dig till info@exam.net om du vill veta mer.

Grupplicens med volymrabatt
En kommun eller en friskolegrupp kan beställa Exam.net för flera skolor och på så sätt tillgodogöra sig volymrabatter. Fyll i formuläret nedan för att begära en prisuppgift för din huvudman så återkommer vi snabbt med information. Du förbinder dig inte till något.

Omfattar prisuppgiften samtliga skolor hos er?

Specificera omfattning

Notera att vi inte säljer licenser för enskilda årskurser. Vid inköp av grupplicenser ska åtminstoner ett helt stadium för samtliga skolor i gruppen inkluderas.

Antal elever åk f-3 (gratis):
Antal elever åk 4-6:
Antal elever åk 7-9:
Antal elever gym:
Ingår vuxenutbildning?

Uppgifterna skickas ...

Tack! Dina uppgifter är mottagna, vi återkommer med svar.

Kontrollera att du har fyllt i korrekt och prova igen.
Om problemet kvarstår, skicka ett mail till info@exam.net

Traitement des données personnelles

L'entité juridique derrière Exam.net est Teachiq AB, une société anonyme enregistrée en Suède. La Suède est membre de l'Union européenne (UE), par conséquent le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) s'applique aux sociétés suédoises depuis mai 2018. Le RGPD réglemente le traitement des données personnelles et s'applique à toutes les entités juridiques ou personnelles, aux autorités publiques, aux agences ou autres organismes qui traitent des données personnelles dans l'UE. L'équipe d'Exam.net travaille en permanence sur la structure, la clarté et la sécurité pour s'assurer que nous collectons et traitons les données personnelles d'une manière conforme au règlement sur la protection des données.

Données personnelles sur Exam.net

Une entité est soit un contrôleur des données, soit un processeur de données. Un contrôleur des données détermine les objectifs et les moyens du traitement et un processeur est toute entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'un contrôleur des données. Exam.net est un processeur de données lorsque les enseignants utilisent l'outil dans leur profession et que les étudiants sont invités à utiliser l'outil par leur enseignant.

Nous recueillons et traitons les données personnelles afin de fournir un service sûr et sécurisé et de remplir nos obligations envers nos utilisateurs conformément à l'accord. Les données personnelles que nous traitons sont par exemple le nom, l'adresse électronique et l'adresse IP, l'école, la matière, la classe et la carte d'étudiant, ainsi que les réponses et les commentaires faits dans les tests et les examens. Exam.net ne collecte pas de données personnelles sensibles telles que les données sur la santé, l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses.

Exam.net est un produit moderne qui respecte la vie privée de par sa conception. La plateforme est construite de manière à ce que nos systèmes soient sûrs et bien protégés, afin que nous puissions sauvegarder les données personnelles que nous traitons. Nous travaillons en permanence à l'amélioration de nos processus, de nos routines et de notre documentation.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement d'Exam.net par rapport au RGPD, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse privacy@exam.net.