Om Exam.net

Exam.net är en digital provplattform som gör att lärare kan genomföra prov på elevernas egna enheter, oavsett om det är en Mac, PC, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon – eller i en blandad teknisk miljö. Plattformen fungerar lika bra för grundskola och gymnasium som för vuxenutbildningar och högskola/universitet.

Exam.net ägs av Teachiq AB som också utvecklar produkten Kunskapsmatrisen för matematik och naturvetenskap och som används av mer än 600 gymnasie- och högstadieskolor.

 • Säkert
  Plattformen är NP-säker och uppfyller de krav som Skolverket ställer upp för att användas under nationella prov – och under hösten 2017 har ett antal skolor använt Exam.net för att genomföra nationella prov.
 • Enkelt
  Det är enkelt att komma igång och använda Exam.net. Man behöver inte installera något program och eleverna behöver inte registrera några elevkonton.
 • Gratis hela läsåret
  Exam.net är gratis att använda under läsåret 2017/18. Därefter är vår ambition att hålla en tydligt lägre prisnivå än jämförbara produkter.

Nationella prov

Exam.net uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov - och under 2017 har ett antal skolor använt Exam.net för att genomföra nationella prov.

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt att genomföra nationella prov med digitala verktyg i ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 och i gymnasial utbildning. Kopplat till detta har Skolverket kommunicerat ett antal krav som en provplattform ska kunna hantera. Samtliga krav uppfylls gott och väl av Exam.net.

Krav och önskemål på digital lösning Exam.net
Förhindrar att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet.
Kan aktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i svenska och svenska som andraspråk.
Kan inaktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i engelska och andra språk.
Ordräknare som inte begränsar elevens skrivande.
Möjliggör anonymisering av prov.

Har du frågor kring att använda Exam.net under nationella prov - kontakta oss på info@exam.net eller ring på 0768-80 48 80.

Teknik & säkerhet

Exam.net är en stabil och robust provplattform som fungerar väl för både PC, Mac, Chromebooks, surfplattor och mobiltelefoner. Det går naturligtvis bra även om den tekniska miljön är blandad med olika typer av hårdvara och operativsystem.

 • Teknik
  Bakom Exam.net finns väl beprövad webbteknik baserad på en klient–serverkommunikation som sker helt krypterat. Elevens arbete sparas automatiskt och läraren kan följa elevernas framsteg och status i realtid. Lärarens och elevens vardag ligger i fokus vid alla tekniska vägval och målet är att det ska vara snabbt och enkelt både att komma igång och att använda Exam.net vid exempelvis nationella prov.
 • Driftsäkerhet
  Exam.net är byggd på en teknisk lösning som skalar upp baserat på behov, så att det fungerar lika bra oavsett antalet elever som är inne och skriver prov samtidigt. Avbrott i internetuppkopplingen hanteras utan bekymmer för eleven som kan fortsätta fokusera på sin prestation, och om oturen skulle vara framme och internet är nere när det är dags att lämna in får eleven och läraren automatiskt hjälp.

Priser & kontakt

Exam.net är gratis för alla under läsåret 2017/18. I början av 2018 kommer vi informera om priserna som gäller för läsåret 2018/19 och vår ambition är att hålla en tydligt lägre prisnivå än jämförbara produkter.

Vi har ingen säljorganisation som bearbetar skolor och kommuner. Istället fokuserar vi all vår energi på att utveckla produkten och innehållet samt hålla mycket konkurrenskraftiga priser. Däremot svarar vi snabbt och gärna på frågor över mail och telefon – och om ni t ex har en rektorskonferens kommer vi gärna ut och berättar om Exam.net.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller är intresserad av en demo – vi nås på info@exam.net och 0768-80 48 80.

Testa Exam.net

Exam.net är alltså gratis för alla att använda under läsåret 2017/18. Lärare, rektorer, utvecklingsledare och IT-strateger – alla är välkomna att registrera ett lärarkonto och testa hur det fungerar. Ingenting går över i betalning automatiskt utan det kommer krävas en aktiv beställning av skolan inför nästa läsår.

Om ni vill utvärdera Exam.net informerar ni helt enkelt alla lärare att det är fritt fram att registrera ett lärarkonto. Det går snabbt och de kan direkt logga in och börja skapa prov och genomföra dem med klassen.

Personuppgifter & GDPR

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Exam.net är väl förberett för övergången till GDPR.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade eller för att till exempel uppfylla ett avtal. De registrerade kommer också att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och vi som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem på rätt sätt. Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man, som vi, utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.

GDPR på Exam.net

Exam.net behandlar inte några känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa, sexualitet eller religion), men vi är väl förberedda på övergången till GDPR. Vi tecknar idag personuppgiftsbiträdesavtal med alla huvudmän som använder Exam.net varaktigt och vi har juridisk expertis inkopplad för att se till att de användaravtal och personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas är kompatibla med GDPR.

Vidare arbetar vi kontinuerligt med GDPR i åtanke vid exempelvis systemdesign för att säkerställa att våra system byggs upp med god säkerhet och skydd för de personuppgifter som hanteras. Parallellt med detta ser vi över våra processer och rutiner för exempelvis datahantering och incidentrapportering för att säkerställa att vi lever upp till kraven i GDPR.

Har du frågor kring hur Exam.net arbetar med GDPR är du välkommen att kontakta Christina Torkelsson på christina.torkelsson@exam.net.