Kombinationen SEB + Windows + GeoGebra

På vissa enheter kan denna kombination leda till att SEB stänger ner sig utan förvarning. Det är framförallt när CAS-läget initieras som detta kan inträffa, vilket exempelvis sker då man matar in "x = 2" och trycker på "Lös".

Det är endast med denna kombination som problemet uppstår, och alltså inte exempelvis vid prov utan GeoGebra, eller på macOS.

Till Windows 10 har vi en annan säkerhetslösning som inte använder SEB, som vi rekommenderar att använda istället. Har inte eleverna Windows 10 kan man genomföra provet i det vanliga webbläget istället.

SEB har nyligen släppts i en ny version (2.2) och eventuellt är detta problem helt avhjälpt där. Har du upplevt problem tidigare så testa gärna med den nya versionen.

Till iPad rekommenderas Safe Exam Browser

Genom att använda Exam.net tillsammans med appen Safe Exam Browser nås en full låsning av elevens iPad. Eleven laddar ner appen en gång, och sedan kommer den starta automatiskt när eleven påbörjar ett prov med rätt säkerhetsinställningar på Exam.net.

I webbläsarläget är det vanliga fuskskyddet aktiverat, men vissa notiser och liknande på iPad kan lägga sig ovanför Exam.net-fönstret och göra sig själv oupptäckbart, och enhetens stavningskontroll måste av-aktiveras före provstart.

Har man en liten elevgrupp och god förmåga till fysisk övervakning kan kanske provsituationen bli rättssäker ändå, men vi rekommenderar framförallt att man använder Safe Exam Browser.

Stöd för olika webbläsare

Exam.net har stöd för de fyra vanligaste webbläsarna idag, Chrome, Firefox, Edge (Windows) och Safari (macOS). Dessutom stödjer vi de mobila webbläsare som finns i alla nyare telefoner och surfplattor.

Internet Explorer 11 stöds också till stor del, men för att kunna tal del av all funktionalitet, särskilt som lärare, rekommenderar vi att man uppgraderar till någon av de nyare läsarna.

Om Exam.net

Exam.net är en digital provplattform som gör att lärare kan genomföra prov på elevernas egna enheter, oavsett om det är en Mac, PC, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon – eller i en blandad teknisk miljö. Plattformen fungerar lika bra för grundskola och gymnasium som för vuxenutbildningar och högskola/universitet.

Exam.net ägs av Teachiq AB som också utvecklar produkten Kunskapsmatrisen för matematik och naturvetenskap och som används av mer än 600 gymnasie- och högstadieskolor.

 • Säkert
  Plattformen är NP-säker och uppfyller de krav som Skolverket ställer upp för att användas under nationella prov – och under hösten 2017 har ett antal skolor använt Exam.net för att genomföra nationella prov.
 • Enkelt
  Det är enkelt att komma igång och använda Exam.net. Man behöver inte installera något program och eleverna behöver inte registrera några elevkonton.
 • Gratis hela läsåret
  Exam.net är gratis att använda under läsåret 2017/18. Därefter är vår ambition att hålla en tydligt lägre prisnivå än jämförbara produkter.

Såhär säger lärare om Exam.net

Nationella prov

Exam.net uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov - och under 2018 använder en stor mängd grund- och gymnasieskolor Exam.net för att genomföra nationella prov.

Från hösten 2018 blir det obligatoriskt att genomföra nationella prov med digitala verktyg i ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk. Kopplat till detta har Skolverket kommunicerat ett antal krav som en provplattform ska kunna hantera. Samtliga krav uppfylls gott och väl av Exam.net.

Krav och önskemål på digital lösning Exam.net
Förhindrar att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet.
Kan aktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i svenska och svenska som andraspråk.
Kan inaktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i engelska och andra språk.
Ordräknare som inte begränsar elevens skrivande.
Möjliggör anonymisering av prov.

Har du frågor kring att använda Exam.net under nationella prov - kontakta oss på info@exam.net eller ring på 0768-80 48 80.

Användarundersökning – Att använda Exam.net vid NP

I februari och mars har Sveriges sjätte- och niondeklassare skrivit nationellt prov i svenska. Vi frågade de ansvariga lärarna hur de upplevde att arbeta med Exam.net under NP. 294 lärare svarade på enkäten (38 % svarsfrekvens).

Vilken hårdvara använde dina elever?

Var det enkelt att komma igång med Exam.net?

Sparade du tid i rättningen genom att provet skrevs digitalt?

Hur bedömer du att elevernas prestation påverkades av att skriva digitalt jämfört med papper och penna?

Är du positiv till att använda Exam.net igen vid prov?

Teknik & säkerhet

Exam.net är en stabil och robust provplattform som fungerar väl för både PC, Mac, Chromebooks, surfplattor och mobiltelefoner. Det går naturligtvis bra även om den tekniska miljön är blandad med olika typer av hårdvara och operativsystem.

 • Teknik
  Bakom Exam.net finns väl beprövad webbteknik baserad på en klient–serverkommunikation som sker helt krypterat. Elevens arbete sparas automatiskt och läraren kan följa elevernas framsteg och status i realtid. Lärarens och elevens vardag ligger i fokus vid alla tekniska vägval och målet är att det ska vara snabbt och enkelt både att komma igång och att använda Exam.net vid exempelvis nationella prov.
 • Driftsäkerhet
  Exam.net är byggd på en teknisk lösning som skalar upp baserat på behov, så att det fungerar lika bra oavsett antalet elever som är inne och skriver prov samtidigt. Avbrott i internetuppkopplingen hanteras utan bekymmer för eleven som kan fortsätta fokusera på sin prestation, och om oturen skulle vara framme och internet är nere när det är dags att lämna in får eleven och läraren automatiskt hjälp.

Tillgänglig funktionalitet under provet

Priser & kontakt

Exam.net är gratis för alla under läsåret 2017/18. Man kan med andra ord registrera lärarkonton och testa fritt hela läsåret – det sker inte någon automatisk förlängning till betalning.

Vår ambition är att ligga lägre i pris än jämförbara system och det krävs inte en offentlig upphandling för att köpa in Exam.net eftersom priset ligger under beloppsgränsen.

Vill ni ha en demo?

Vi har ingen säljorganisation som bearbetar skolor och kommuner. Istället fokuserar vi all vår energi på att utveckla produkten och innehållet samt hålla mycket konkurrenskraftiga priser. Däremot svarar vi snabbt och gärna på frågor över mail och telefon – och om ni t ex har en rektorskonferens kommer vi gärna ut och berättar om Exam.net.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller är intresserad av en demo – vi nås på info@exam.net och 0768-80 48 80.

Priser för läsåret 2018/19

Det finns två olika sätt att köpa licens för Exam.net, antingen som enskild skola eller som grupp (t ex kommun eller friskolegrupp).

Priser för enskild skollicens
En skollicens för hela läsåret 2018/19 kostar 29 kr per elev om beställningen sker före sommaren. Därefter kostar det 39 kr per elev. Med en skollicens använder man Exam.net fritt inom skolan - för samtliga ämnen och årskurser. Priserna är exklusive moms och det går även att beställa en skollicens för endast en termin. Kontakta oss på info@exam.net om du vill beställa en skollicens.

Grupplicens med volymrabatt
En kommun eller en friskolegrupp kan beställa Exam.net för flera skolor och på så sätt tillgodogöra sig volymrabatter. Fyll i formuläret nedan för att begära en prisuppgift för din huvudman så återkommer vi snabbt med information. Du förbinder dig inte till något.

Omfattar prisuppgiften samtliga skolor hos er?

Specificera omfattning

Antal elever åk f-3 (gratis):
Antal elever åk 4-6:
Antal elever åk 7-9:
Antal elever gym:
Ingår vuxenutbildning?

Uppgifterna skickas ...

Tack! Dina uppgifter är mottagna, vi återkommer med svar.

Kontrollera att du har fyllt i korrekt och prova igen.
Om problemet kvarstår, skicka ett mail till info@exam.net

Personuppgifter & GDPR

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Exam.net är väl förberett för övergången till GDPR.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade eller för att till exempel uppfylla ett avtal. De registrerade kommer också att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och vi som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem på rätt sätt. Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man, som vi, utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.

GDPR på Exam.net

Exam.net behandlar inte några känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa, sexualitet eller religion), men vi är väl förberedda på övergången till GDPR. Vi tecknar idag personuppgiftsbiträdesavtal med alla huvudmän som använder Exam.net varaktigt och vi har juridisk expertis inkopplad för att se till att de personuppgiftsbiträdesavtal som gäller från och med 25 maj 2018 är kompatibla med GDPR.

Vidare arbetar vi kontinuerligt med GDPR i åtanke vid exempelvis systemdesign för att säkerställa att våra system byggs upp med god säkerhet och skydd för de personuppgifter som hanteras. Parallellt med detta ser vi över våra processer och rutiner för exempelvis datahantering och incidentrapportering för att säkerställa att vi lever upp till kraven i GDPR.

Har du frågor kring hur Exam.net arbetar med GDPR är du välkommen att kontakta Christina Torkelsson på christina.torkelsson@exam.net.