Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är integrerat med Microsoft Teams, yay! Läs mer här

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever
Bluebar

Hur kantonskolorna i Aargau hittade en provplattform för genomförandet av slutexaminationer

Kantonsskolorna i Aargau (Kantonsschulen Aargau) utgör en grupp av sex gymnasieskolor i Schweiz, som alla genomför en formell examination i slutet av det sista året.

Flera andra digitala provplattformar övervägdes och testades, både schweiziska och internationella. Exam.net uppfyllde inte bara kommitténs krav utan var också den säkraste och mest tillförlitliga plattformen som dessutom gav överlägset bäst valuta för pengarna.

"För lärarens arbetsbörda är det en stor fördel att studenternas arbete produceras i digitalt format."

Dominique Burger,
Rektor och medlem av IT-strategikommittén

Läs hela referenscaset

Med onlineverktyg för undervisning kan du bli mer effektiv och snabbt skapa nya prov eller återanvända gamla. Läs mer om Exam.net som ditt pedagogiska verktyg för digitala utvärderingar.

Dela

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Elev