Logotyp för Examnet
Lärare
Elever
Bluebar

Nyheter på Exam.net i februari

Sedan årsskiftet har vi släppt en stor mängd funktionalitet för att förbättra upplevelsen vid skapande, genomförande och rättning av prov. Vi förstår att det tar tid för dig som lärare att skapa riktigt bra prov för dina elever, så vår ambition är att göra den processen så smidig och intuitiv som möjligt. Här går vi igenom en del av nyheterna och vi börjar med den nya provskaparvyn.

Ny provskaparvy

Att testa elevernas kunskaper är en viktig men krävande del av läraryrket. Förutom att själva provet ska skapas med genomtänkta frågor och tydliga svar så kan man i digitala prov även välja olika inställningar och ge tillgång till verktyg och hjälpmedel. Med så många olika aspekter att ta hänsyn till är det viktigt att plattformen är intuitiv och stöttar dig som lärare genom hela processen.

Vi har ägnat de senaste månaderna åt att göra om provskaparvyn från grunden. Målet har varit att förbättra den nuvarande upplevelsen och användarvänligheten - samtidigt som du som van användare känner att det är bekant och enkelt hittar alla de funktioner och verktyg som du redan idag använder.  

Vi har gjort två större förändringar. Den första är att vi har förtydligat valet av provtyp. I den tidigare versionen var det inte riktigt tydligt vad de olika provtyperna innebar, vilket kunde innebära problem inte minst för nya användare. Nu ska det bli enklare att välja den provtyp som passar bäst för just dig med just det prov du ska skapa. 

Den andra större förändringen är att vi har separerat provfrågorna från provinställningarna. Genom att låta läraren fokusera fullt ut på en del i taget så minskar antalet variabler att ta hänsyn till samtidigt, det tror vi underlättar provskapandet. Vi har samtidigt förbättrat förhandsvisningen av provet, vilket gör det lättare att få en överblick över hela provet och vilka uppgifter som ingår. 

Den nya vyn är tillgänglig för alla våra användare och nås lättast genom att helt enkelt klicka på knappen "Testa nu" i det blå fältet högst upp i “Nytt prov”-fliken.


Övervaka prov med realtidsstatistik

Vi ökat synligheten för den realtidsstatistik som finns tillgänglig under “Övervakning” (som bland annat visar hur många elever som ännu inte har lämnat in sitt prov). Till exempel är det nu enklare för dig kontrollera att alla dina elever har lämnat in sina prov i rätt tid utan problem. För att se detta går du till vyn "Övervakning" under ett pågående prov.


Filtrera elever baserat på inlämningstid

Exam.net används i många olika situationer, alltifrån högsäkerhetsprov i klassrummet till läxor med flexibla inlämningstider. I det senare fallet är det relevant för läraren att förstå när en inlämning har skett, till exempel för att kunna fokusera på att rätta de elever som nyligen har lämnat in. Därför har vi förbättrat synligheten för elevernas inlämningstider under fliken “Elevresultat”. När vi ändå uppdaterade den här vyn passade vi även på att inkludera filtrering på poäng, namn, klass och lärare i samma vy.


Enkel poängsättning av frågor

Automaträttade frågor är användbara vid många olika tillfällen, men eftersom ett elevsvar kan innehålla alltifrån bilder, komplexa beräkningar eller ljudinspelningar är det inte alltid möjligt att skapa en automaträttning. För att förenkla rättningen av denna typ av svar har vi infört genvägar för att kunna tilldela noll poäng, maxpoäng, eller en poäng däremellan. Funktionen hittar du under Resultat-fliken i vyn “Övervaka/Resultat”.


Visa resultat direkt för eleverna

Den här funktionen ingick egentligen inte i vårens utvecklingsplan, men efter att ha pratat med ett antal lärare och förstått vikten av att kunna ge elever snabb återkoppling, så prioriterade vi om. Oavsett om du vill använda det för exit tickets eller formativa övningar så innebär den här funktionen att eleven får omedelbar återkoppling - automatiskt direkt efter inlämning - och läraren slipper administrera och kommunicera.  

Du som lärare kan aktivera den här funktionen i provskaparvyn under avsnittet prov-konfigurationer i ett automaträttade prov.


Förbättringar i elev-vyn

Som lärare ser du troligen inte elev-vyn så ofta. Däremot håller du säkert med om att det är viktigt att det är en smidig och enkel upplevelse för eleverna, både för att minimera deras frustration och för att spara tid för dig. Vi har gjort ett antal förbättringar i elev-vyn, till exempel genom att göra zoom-knapparna för PDF-filer mer lättillgängliga, och genom att förenkla hur man kopplar bilder till frågor (exempelvis för frågor där eleven ska rita i en figur). 


Hör gärna av dig!

Alla beslut kring vad som ska utvecklas i Exam.net bygger på input från er - våra användare. Som produktchef är det mitt jobb att lyssna på er, förstå era behov och fånga upp era önskemål. Om du har önskemål eller förslag på funktioner som du saknar får du gärna höra av dig till mig och berätta!

Dela

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Elev