Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

DATASKYDD

är vår prioritet

Helt kort från oss på Exam.net

Exam.net underhålls och utvecklas av ett svenskt utvecklingsteam. Många av oss som jobbar här har en bakgrund som lärare och vi värnar och respekterar din och dina elevers rätt till integritet.

Så, vi vill vara väldigt tydliga med syftet bakom att vi samlar in och behandlar personuppgifter för dig och de elever som du bjuder in att använda Exam.net:  vi gör det för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig, och för att du ska kunna koppla prov och provsvar till rätt elev.

  • Vi äger inte dina prov, uppgifter eller frågor (det gör du).
  • Vi kommer aldrig att visa reklam eller marknadsföring för dig eller dina elever.
  • Vi säljer eller överför inte dina personuppgifter till någon annan som vill marknadsföra eller sälja något.

Alla personuppgifter som vi behandlar för dina elever samlas in baserat på de inställningar och val som du gjort för varje enskilt prov. Vi använder aldrig elevinformation för våra egna syften och vi kontaktar aldrig elever på eget initiativ.

Exam.net används i över 100 länder, på allt från stora universitet till mindre enskilda skolor. Vi är väl insatta i det EU-gemensamma regelverket GDPR och regional lagstiftning där det krävs.

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@exam.net.

Hälsningar från oss på Exam.net

Vanliga frågor om personuppgifter

Koncisa svar på de vanligaste frågorna om vår hantering av personuppgifter

Användarvillkor

Villkor för hur Exam.net får användas som gäller alla användare

Personuppgiftspolicy

Läs om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter

Elev