Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är integrerat med Microsoft Teams, yay! Läs mer här

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Enkel och flexibel

PRISSÄTTNING

Det finns två olika sätt att köpa licens för Exam.net, antingen som enskild skola eller som huvudman (t.ex kommun eller friskolegrupp).

Priser för enskild skollicens

Priset för en skollicens är 43 kr per elev, per år, för grundtjänsten. Utöver det kan man välja tillvalet Automaträttande prov för totalt 58 kr per elev. Hela elevunderlaget på skolan måste inkluderas i ett inköp, med undantag från elever i f-3 som ingår utan kostnad. Med en skollicens använder man Exam.net fritt inom skolan - för samtliga ämnen och årskurser. Priserna är exklusiva moms och det går även att beställa en skollicens för endast en termin. Kontakta oss på info@exam.net om du vill beställa en skollicens.

Vuxenutbildningar

Exam.net lämpar sig mycket väl för vuxenutbildningar och ett stort antal kommunala och fristående enheter arbetar med verktyget. Prismodellen skiljer sig från grund- och gymnasieskolor - hör av dig till info@exam.net om du vill veta mer.

Huvudmannalicens med volymrabatt

En kommun eller en friskolegrupp kan beställa Exam.net för flera skolor och på så sätt tillgodogöra sig volymrabatter. Kontakta oss på info@exam.net så berättar vi mer.

Gratis utvärderingsperiod

Alla skolor och huvudmän som ännu inte har testat Exam.net kan få en gratis utvärderingsperiod. Under den tiden kan man använda verktyget fritt, med full funktionalitet för hur många eller få användare ni önskar. Kontakta oss på info@exam.net så berättar vi mer. 

Med Exam.net kommer lärarna igång snabbt och enkelt. Det krävs varken någon teknisk integration, elevkonton eller utbildning för att komma igång.

Elev