Som en del av Exam.net-licensen får du Exam.net Math gratis - en frågebank och ett verktyg för att göra prov för matematiklärare

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Enkel och flexibel prissättning

Alla skolor och huvudmän som ännu inte har testat Exam.net kan få en gratis utvärderingsperiod. Under den tiden kan man använda verktyget fritt, med full funktionalitet för hur många eller få användare ni önskar.

Det finns två olika sätt att köpa licens för Exam.net, antingen som enskild skola eller som huvudman (t.ex kommun eller friskolegrupp).

Priser för enskild skollicens

Priset för en skollicens är 58 kr per elev, per år. Hela elevunderlaget på skolan måste inkluderas i ett inköp, med undantag från elever i f-3 som ingår utan kostnad. Med en skollicens använder man Exam.net fritt inom skolan - för samtliga ämnen och årskurser. Priserna är exklusive moms och det går även att beställa en skollicens för endast en termin. Kontakta oss på sales@exam.net om du vill beställa en skollicens.

Vuxenutbildningar

Exam.net lämpar sig mycket väl för vuxenutbildningar och ett stort antal kommunala och fristående enheter arbetar med verktyget. Prismodellen skiljer sig från grund- och gymnasieskolor - hör av dig till sales@exam.net om du vill veta mer.

Huvudmannalicens med volymrabatt

En kommun eller en friskolegrupp kan beställa Exam.net för flera skolor och på så sätt tillgodogöra sig volymrabatter. Kontakta oss på sales@exam.net så berättar vi mer.

Gratis utvärderingsperiod

Alla skolor och huvudmän som ännu inte har testat Exam.net kan få en gratis utvärderingsperiod. Under den tiden kan man använda verktyget fritt, med full funktionalitet för hur många eller få användare ni önskar. Kontakta oss på sales@exam.net så berättar vi mer.

Med Exam.net kommer lärarna igång snabbt och enkelt. Det krävs varken någon teknisk integration, elevkonton eller utbildning för att komma igång.

Elev