Om Exam.net

Exam.net är en digital provplattform som gör att lärare kan genomföra prov på elevernas egna enheter, oavsett om det är en Mac, PC, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon – eller i en blandad teknisk miljö. Plattformen fungerar lika bra för grundskola och gymnasium som för vuxenutbildningar och högskola/universitet.

Exam.net ägs av Teachiq AB som också utvecklar produkten Kunskapsmatrisen för matematik och naturvetenskap och som används av mer än 1000 gymnasie- och högstadieskolor.

 • Säkert
  Plattformen är NP-säker och uppfyller de krav som Skolverket ställer upp för att användas under nationella prov – och under våren 2019 skrevs mer än 200 000 nationella prov på Exam.net.
 • Enkelt
  Det är enkelt att komma igång och använda Exam.net. Man behöver inte installera något program och eleverna behöver inte registrera några elevkonton.
 • Kostnadseffektivt
  Priset för en skollicens är 39 kr per elev för läsåret 2020/2021, men ett stort antal kommuner och friskolegrupper har köpt in Exam.net för samtliga skolor och därmed utnyttjat den volymrabatt som finns. Läs mer om priser här.

Såhär säger lärare om Exam.net

Nationella prov

Exam.net uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov. Under VT 2019 skrevs mer än 200 000 NP på Exam.net - både i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Sedan 29 juni 2018 ska uppsatsdelarna i nationella prov i engelska, svenska och svenska som andraspråk genomföras på dator eller annan digital enhet. Kopplat till detta har Skolverket kommunicerat ett antal krav som en provplattform ska kunna hantera. Samtliga krav uppfylls gott och väl av Exam.net.

Krav och önskemål på digital lösning Exam.net
Förhindrar att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet.
Kan aktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i svenska och svenska som andraspråk.
Kan inaktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i engelska och andra språk.
Ordräknare som inte begränsar elevens skrivande.
Möjliggör anonymisering av prov.

Har du frågor kring att använda Exam.net under nationella prov - kontakta oss på info@exam.net eller ring på 010 330 50 60.

Teknik & säkerhet

Exam.net är en stabil och robust provplattform som fungerar väl för både PC, Mac, Chromebook och iPad. Det går naturligtvis bra även om den tekniska miljön är blandad med olika typer av hårdvara och operativsystem.

 • Teknik
  Exam.net bygger på väl beprövad och modern webbteknik baserad på en klient–serverkommunikation som sker helt krypterat. Elevens arbete sparas automatiskt och läraren kan följa elevernas framsteg och status i realtid. Lärarens och elevens vardag ligger i fokus vid alla tekniska vägval och målet är att det ska vara snabbt och enkelt både att komma igång och att använda Exam.net vid exempelvis nationella prov.
 • Driftsäkerhet
  Exam.net är byggd på en teknisk lösning som skalar upp kapaciteten baserat på aktuellt behov, så att det fungerar lika bra oavsett antalet elever som är inne och skriver prov samtidigt. Avbrott i elevens internetuppkoppling hanteras utan bekymmer och eleven kan fortsätta fokusera på sin prestation. Om oturen skulle vara framme och internet är nere när det är dags att lämna in får eleven och läraren automatiskt hjälp med ett antal olika möjligheter till offline-inlämning.

Remote examinations

Exam.net is reliable and secure, however originally built upon the idea that students gather in a physical place, for example a classroom, where someone is physically monitoring them. Should the student sit in a remote location, for example at home, Exam.net can still be very useful either as a stand alone tool or together with webcam monitoring.

Exam.net can be used alongside various video conferencing solutions (for example Google meet, Hangout, Microsoft Teams and Zoom). During the exam, Exam.net restricts and monitors the student’s device, while the video conference service monitors the student’s location (video and audio). Since the student cannot access the video conferencing functionality during the examination, Exam.net has a built-in chat, allowing the teacher to communicate with the student(s) during the exam.

Another feature widely used during remote examination is the possibility for students to attach images of hand written solutions to the exam. This feature is easily enabled by the teacher in the exam settings.

Please see more details on remote examinations.

Priser & kontakt

Med Exam.net kommer lärarna igång snabbt och enkelt. Det krävs varken någon teknisk integration eller utbildning för att komma igång, vilket gör att vi kan vara kostnadseffektiva.

Det krävs inte en offentlig upphandling för att köpa in Exam.net eftersom priset ligger under beloppsgränsen och mer än 100 kommuner och friskolegrupper har köpt grupplicenser med volymrabatt.

Automaträttning ihop med Kunskapsmatrisen

Många skolor använder Exam.net tillsammans med systerprodukten Kunskapsmatrisen. Att arbeta med båda produkterna innebär att man får en ännu mer komplett provsituation (t ex automaträttning med flervalsfrågor, para-ihop och lucktest) samt att man får tillgång till omfattande uppgifts- och provbanker i ett stort antal ämnen. Verktygen är integrerade med varandra och det finns en paketrabatt vid beställning av båda. Kontakta gärna oss om du är nyfiken även på Kunskapsmatrisen.

Vill ni ha en demo?

Vi har ingen säljorganisation som bearbetar skolor och kommuner. Istället fokuserar vi all vår energi på att utveckla produkten och innehållet samt hålla mycket konkurrenskraftiga priser. Däremot svarar vi snabbt och gärna på frågor över mail och telefon.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller är intresserad av en demo – vi nås på info@exam.net och 0703 15 82 11.

Priser för läsåret 2021/22

Det finns två olika sätt att köpa licens för Exam.net, antingen som enskild skola eller som grupp (t ex kommun eller friskolegrupp).

Priser för enskild skollicens
Priset för en skollicens läsåret 2021/22 är 39 kr per elev för grundtjänsten. Utöver det kan man välja tillvalet Automaträttande prov (som ingår på köpet fram till sommaren 2021). Hela elevunderlaget på skolan måste inkluderas i ett inköp, med undantag från elever i f-3 som ingår utan kostnad. Med en skollicens använder man Exam.net fritt inom skolan - för samtliga ämnen och årskurser. Priserna är exklusive moms och det går även att beställa en skollicens för endast en termin. Kontakta oss på info@exam.net om du vill beställa en skollicens.

Vuxenutbildningar
Exam.net lämpar sig mycket väl för vuxenutbildningar och ett stort antal kommunala och fristående enheter arbetar med verktyget. Prismodellen skiljer sig från grund- och gymnasieskolor - hör av dig till info@exam.net om du vill veta mer.

Grupplicens med volymrabatt
En kommun eller en friskolegrupp kan beställa Exam.net för flera skolor och på så sätt tillgodogöra sig volymrabatter. Fyll i formuläret nedan för att begära en prisuppgift för din huvudman så återkommer vi snabbt med information. Du förbinder dig inte till något.

Omfattar prisuppgiften samtliga skolor hos er?

Specificera omfattning

Notera att vi inte säljer licenser för enskilda årskurser. Vid inköp av grupplicenser ska åtminstoner ett helt stadium för samtliga skolor i gruppen inkluderas.

Antal elever åk f-3 (gratis):
Antal elever åk 4-6:
Antal elever åk 7-9:
Antal elever gym:
Ingår vuxenutbildning?

Uppgifterna skickas ...

Tack! Dina uppgifter är mottagna, vi återkommer med svar.

Kontrollera att du har fyllt i korrekt och prova igen.
Om problemet kvarstår, skicka ett mail till info@exam.net

Personuppgifter & GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, eller GDPR. Förordningen började gälla samtidigt i alla EU:s medlemsländer och ersatte personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när företag och organisationer själva bestämmer över behandlingen som en så kallad personuppgiftsansvarig och när man, som Exam.net i förhållande till skolor, skolgrupper och kommuner, utför den på uppdrag av någon annan som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen, men ställer tydligare krav på oss som företag att kunna visa hur vi behandlar personuppgifter och varför vi samlar in dem. Exam.net arbetar kontinuerligt med struktur, tydlighet och säkerhet för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på ett sätt som är i enlighet med gällande lagstiftning.

GDPR på Exam.net

Exam.net samlar in och behandlar personuppgifter för kontakt, kommunikation och identifiering (uppgifter som till exempel namn, klass, skola, e-postadress, IP-adress) samt personuppgifter som svar och kommentarer på uppgifter och prov. Insamling och behandling görs i syfte att leverera vår tjänst på ett säkert sätt och för att kunna uppfylla våra avtal med våra kunder. Exam.net behandlar inte några känsliga personuppgifter (så som uppgifter om hälsa, sexualitet eller religion). En förteckning över vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar finns bland annat som bilaga till det personuppgiftsbiträdesavtal som vi tecknar med respektive huvudman för licensinnehavaren till Exam.net (skola, skolgrupp eller kommun).

Exam.net är en modern produkt där vi i designen av systemet arbetat med GDPR i åtanke, för att säkerställa att våra system byggs upp med god säkerhet och skydd för de personuppgifter som hanteras. Parallellt arbetar vi också löpande med våra processer, rutiner och vår dokumentation.

Har du frågor kring hur Exam.net arbetar med GDPR är du välkommen att kontakta Christina Torkelsson på christina.torkelsson@exam.net.