Logotyp för Examnet
Lärare
Elever
Bluebar

Hur Exam.net förhindrar elever från att fuska med ChatGPT och AI-system

Nya programvaruverktyg som ChatGPT från OpenAI innebär nya och mycket verkliga utmaningar för lärare när det gäller att garantera akademisk hederlighet under prov (du kan läsa vår grundares åsikt här). Traditionella verktyg för att detektera plagiat upptäcker (ännu) inte dessa AI-genererade texter, vilket skapar möjligheter till fusk med hjälp av ChatGPT. ChatGPT lanserades i december 2022 och ger eleverna möjlighet att skriva en förfrågan och på några sekunder få automatiskt AI-genererade uppsatser, kritiska analyser etc. med chockerande hög kvalitet.

Exam.net är en digital provplattform skapad av lärare som förstår verkligheten i klassrummet. Att säkerställa en hög säkerhetsnivå och förhindra fusk är en viktig prioritering för oss. Exam.net har inbyggt fuskskydd i flera lager, och med hjälp av lärares närvaro och kunskap kan vi förhindra de flesta fuskförsök. Dessutom granskar och uppdaterar vi kontinuerligt våra säkerhetsprotokoll för att hålla oss uppdaterade med de senaste fuskmetoderna.

3 metoder som Exam.net använder för att förhindra elever från att skriva prov med hjälp av ChatGPT

  1. Det första lagret av fuskskydd är att blockera kopiering och inklistring. Detta tar bort möjligheten för eleverna att kopiera och klistra in text under ett prov, vilket betyder att eleverna inte kan dela svaren med varandra eller använda svar som genererats av ChatGPT. Dessutom använder Exam.net avancerade algoritmer för att upptäcka när programvara för automatisk textinmatning används och varnar läraren om misstänkt aktivitet.
  2. Det andra lagret är detektion av provfokus, vilket hindrar eleverna från att använda andra program eller resurser på enheten under ett prov. Lärarna får en varning när en elevs prov tappar fokus, vilket ger dem möjlighet att övervaka eleven och upptäcka oönskat beteende. Dessutom har Exam.net ett högsäkerhetsläge som gör det ännu svårare för eleverna att fuska. I det här läget hindras eleverna från att lämna provfönstret tills dess att provet är inlämnat. Det här läget hindrar eleverna helt och hållet från att få tillgång till andra appar eller webbplatser under provets gång. (Mer information om säkerhetsnivåerna på Exam.net finns här)
  3. Det tredje och sista lagret är våra avancerade backend-kontroller. Servrarna på Exam.net upptäcker tyst misstänkt elevaktivitet. När detta sker informeras lärarna om elevernas försök, hur de försökte fuska och läraren får rekommendationer om hur de ska förhindra sådana försök i framtiden.

Vad kan jag som lärare göra för att förhindra fusk med ChatGPT?

Det bästa sättet att förhindra att eleverna får tillgång till andra program, verktyg eller resurser på sina enheter under ett prov är att alltid använda högsäkerhetsläget. Eleverna kommer då att hindras från att lämna provfönstret och det enda sättet de kan lämna provet är att göra en inlämning. Det gör det mycket svårt för en elev att använda samma enhet för att genomföra prov och samtidigt använda andra programvaror. 

För att förhindra att eleverna fuskar med hjälp av andra enheter rekommenderar vi att man använder traditionell övervakning i klassrummet på samma sätt som vid prov som genomförs med papper och penna. När det gäller prov på distans kan man kontrollera provmiljön via ett videomöte. Om varje elev använder en extra enhet ansluten till videomötet och riktar enhetens kamera från sidan kan man förbättra säkerheten avsevärt. Särskilt om elevens knä också är synligt för att på så sätt kunna upptäcka eventuella (tredje) enheter eller anteckningar.

Slutligen så kan läraren se elevernas framsteg i provet både i realtid och efter att provet har lämnats in. Detta kan göra det möjligt att upptäcka mönster i hur en text växer och hur eleven har skrivit texten. Detta är det bästa sättet att upptäcka om en elev manuellt kopierar text från andra källor eller enheter.

I övervakningsvyn kan du se hur elevtexten har utvecklats med tiden.

Sammanfattning

Exam.net använder en kombination av olika fuskskydd, till exempel genom låsning av provfönstret, övervakning för läraren i realtid samt förhindrande av kopiering och automatisk inmatning av text. Med det sagt uppdateras och förbättras våra metoder för att förhindra fusk regelbundet i takt med att ny teknik utvecklas och att eleverna letar efter nya kreativa sätt att kringgå systemen.

Råd till elever

Till elever som använder Exam.net har jag följande budskap. AI-system som ChatGPT kommer sannolikt att vara verktyg som du kommer att finna användbara i ditt liv och i framtida jobb. Det är fantastiska verktyg, men du befinner dig troligen i en fas i ditt liv där du håller på att utveckla de grundläggande färdigheterna för att självständigt komma på idéer, skriva och tänka kritiskt. Så innan du använder sådana verktyg bör du kontrollera med din lärare vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet . En tydlig kommunikation med din lärare kommer att bidra till att förhindra oavsiktligt fusk eller brott mot akademiska riktlinjer.

Tänk på att fuskförsök under ett prov kan påverka ditt betyg i ämnet/kursen och leda till allvarligare konsekvenser, t.ex. avstängning från studierna. Ett fuskförsök kan upptäckas både under provet och efter inlämningen.

Dela

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Elev