Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Digital provplattform för
Universitet och högskola

 

Exam.net är en plattform för att genomföra säkra digitala tentor på elevernas egna datorer. Vi är ett svenskt företag men vi används av mer än 1 000 universitet och högre utbildningar över hela världen.

Varför du ska välja Exam.net för dina digitala prov

Säkert

Exam.net låser ned studenternas datorer under tentan. De kommer inte åt något annat på datorn än själva provet och de hjälpmedel eller texter som du valt att tillgängliggöra.

Robust

Det gör inget om wifi försvinner eller om en dator går sönder. Vi kan hantera olika tekniska problem så att studenterna ska kunna fortsätta skriva och lämna in utan att bli avbrutna.

Individanpassat

Du kan möta varje students enskilda behov med våra inbyggda hjälpmedel såsom talsyntes, översättningshjälp eller extra provtid.

Flexibelt

Exam.net fungerar lika bra oavsett enhet; PC, Mac, Chromebook etc. Du kan därför använda Exam.net i tekniskt blandade miljöer där studenterna har olika hårdvara och/eller operativsystem.

Används och är betrott av tusentals

Exam.net har varit ett mycket användbart verktyg för mina prov, eftersom det gör det möjligt för mig att automaträttande prov och med hjälp av scanningsverktyget bifoga elevernas lösningar. På så sätt kan jag kontrollera att de inte brister i akademisk hederlighet.

Francisco Peraza

Professor i fysik

Exam.net erbjuder en bra balans mellan ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt och precis tillräckligt med säkerhet för att göra det svårare att fuska. Jag började med att bara klistra in textfrågor i provet och rätta dem manuellt, men när jag övergick till självkorrigerande prov blev det ännu mer användbart.

Thomas Rankin

Universitetsprofessor i språk

Framgångshistoria

Milanouniversitetet

När Milanouniversitetet valde Exam.net fanns det ett brådskande behov av att hantera digitala prov på distans på ett tillförlitligt och säkert sätt. Exam.net uppfyllde enkelt alla universitetets krav, var lätt att introducera för personalen och visade sig som en bonus vara mycket mer än bara ett verktyg för att genomföra distansprov online.

Lär dig mer om vår lösning eller prova den själv

Elev