Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet

Programvara för utvärdering online för högre utbildning

Exam.net är en programvara för onlinebedömning med fokus på tillförlitlighet och akademisk integritet. Vi används av över 1000 universitet över hela världen för prov med höga insatser inom ett brett spektrum av akademiska program.

 

Varför du ska välja Exam.net för dina digitala prov

Illustration av att övervaka ett prov på Exam.net

Säkert

Exam.net låser ned studenternas datorer under tentan. De kommer inte åt något annat på datorn än själva provet och de hjälpmedel eller texter som du valt att tillgängliggöra.

Robust

Det gör inget om wifi försvinner eller om en dator går sönder. Vi kan hantera olika tekniska problem så att studenterna ska kunna fortsätta skriva och lämna in utan att bli avbrutna.

Illustration av att fortsätta ett prov offline på Exam.net
Illustration av verktyget "Text till tal" på Exam.net

Individanpassat

Du kan möta varje students enskilda behov med våra inbyggda hjälpmedel såsom talsyntes, översättningshjälp eller extra provtid.

Flexibelt

Exam.net fungerar lika bra oavsett enhet; PC, Mac, Chromebook etc. Du kan därför använda Exam.net i tekniskt blandade miljöer där studenterna har olika hårdvara och/eller operativsystem.

Responsiva lägen på Exam.net

Används och är betrott av tusentals

Ikon för citat

Exam.net har varit ett mycket användbart verktyg för mina prov, eftersom det gör det möjligt för mig att automaträttande prov och med hjälp av scanningsverktyget bifoga elevernas lösningar. På så sätt kan jag kontrollera att de inte brister i akademisk hederlighet.

Francisco Peraza

Professor i fysik

Ikon för citat

Exam.net erbjuder en bra balans mellan ett intuitivt, användarvänligt gränssnitt och precis tillräckligt med säkerhet för att göra det svårare att fuska. Jag började med att bara klistra in textfrågor i provet och rätta dem manuellt, men när jag övergick till självkorrigerande prov blev det ännu mer användbart.

Thomas Rankin

Universitetsprofessor i språk

Framgångshistoria
Logotyp för Milanos universitet

Milanouniversitetet

När Milanouniversitetet valde Exam.net fanns det ett brådskande behov av att hantera digitala prov på distans på ett tillförlitligt och säkert sätt. Exam.net uppfyllde enkelt alla universitetets krav, var lätt att introducera för personalen och visade sig som en bonus vara mycket mer än bara ett verktyg för att genomföra distansprov online.

Lär dig mer om vår lösning eller prova den själv

Elev