Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är integrerat med Microsoft Teams, yay! Läs mer här

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Digitala prov

Exam.nets onlinebedömningsplattform gör det enkelt för lärare att utvärdera elevernas prestationer och framsteg. Vår lösning för onlinebedömning erbjuder olika fördelar, till exempel tidsbesparing, flexibilitet, ökad noggrannhet och ger pedagogerna värdefulla insikter om elevernas lärande och prestationer.

Digitala prov möjliggör anonym bedömning och individanpassade hjälpmedel

Anonym betygsättning gör det möjligt för lärare att betygsätta prov utan att påverkas av omedvetna fördomar. Dessutom kan proven anpassas till varje elevs unika behov med hjälp av anpassningar som text till tal, översättning och extra tid.

Digitala bedömningsverktyg för formativ bedömning

Digitala bedömningsverktyg är en tillförlitlig och effektiv lösning för att utvärdera elevernas lärande. 

Formativa bedömningar hjälper lärare att utvärdera elevernas lärande i realtid och ger omedelbar feedback som hjälper eleverna att förbättra sin förståelse av ämnet. Exam.net tillhandahåller digitala bedömningsverktyg för att skapa frågesporter och formativa tester som gör det möjligt för lärare att följa elevernas framsteg och anpassa undervisningen efter behov.

Ett kraftfullt och tillförlitligt verktyg för summativ bedömning

Summativa bedömningar ger en omfattande utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter i slutet av en viss kurs eller termin. Exam.nets programvara för onlinebedömning kan ge säkra och tillförlitliga summativa bedömningar. Med hög säkerhetsläge säkerställer du akademisk hederlighet för dessa högriskprov.

Vad vi erbjuder:

Bedömning online - en stor tidsbesparing

Digitala bedömningsverktyg är ett bekvämt och effektivt sätt att snabbt utvärdera stora grupper av elever. Om du använder automatiskt markerade prov kommer Exam.net att automatiskt markera frågorna åt dig. Dessutom sparar du värdefull tid eftersom du inte behöver skriva ut och distribuera pappersutgåvor till eleverna eller kämpa med att tyda svår handskrift.

Lösningar för onlinebedömning ger ett flexibelt tillvägagångssätt för inlärning

Med Exam.net:s plattform för onlinebedömning kan eleverna göra bedömningar var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst med internetuppkoppling. Detta gör det möjligt att lära sig på distans och att kombinera bedömningar både i och utanför klassrummet. 

Prova innan du köper

Exam.net har en 75-dagars gratis provperiod per skola. Du kommer inte automatiskt att flyttas till en betald plan efter denna period, utan du kommer istället att erbjudas att köpa en licens för din skola eller organisation.

Det är lätt att komma igång

Elev