Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är integrerat med Microsoft Teams, yay! Läs mer här

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Effektiv och säker övervakning med Exam.net

Onlineprovtagning på Exam.net erbjuder en hög säkerhetsnivå, oavsett om provet genomförs i klassrummet eller på distans. Säkerhetsläget Lockdown som förhindrar eleverna från att lämna testwebbläsaren, automatiserade kontroller för att förhindra fusk och plagiering gör onlinebedömningar säkrare än penna och papper. Detta säkerställer att onlinetesterna genomförs på ett rättvist sätt och att resultaten är korrekta.

Vad är provövervakning online?

Onlineprovning är en metod för att övervaka och kontrollera onlineprov, tester eller bedömningar. Det innebär användning av teknik som säkerställer att testdeltagaren följer reglerna och inte ägnar sig åt någon form av fusk eller oegentligheter. Testledning online är ett bekvämt och effektivt sätt att säkerställa integriteten och giltigheten hos onlineprov, samtidigt som studenterna kan göra prov hemifrån eller från andra avlägsna platser.

Exam.net som en säker plattform för digitala prov

Exam.net erbjuder tre säkerhetsnivåer och i vårt högsta säkerhetsläge kan en student inte lämna helskärmsläget under provet. Exam.net har robusta övervakningsmekanismer för att du som lärare ska kunna känna att du har kontroll över elevernas beteende under provet, oavsett om det sker i klassrummet eller på distans. Vi har också en bakgrundsdetektering av fusk som sker på en djupare nivå på våra servrar. Detta gör det möjligt för oss att i tysthet upptäcka och informera lärare om misstänkt fusk.

Vad vi erbjuder:

Onlineprovtagning kan minska kostnaderna och är effektiv.

Onlinekontroll kan minska kostnaderna för utbildningsinstitutioner och organisationer. Genom att genomföra onlineprov kan institutionerna spara pengar på lokaler, personal och andra resurser som skulle krävas för omfattande övervakning på plats. Dessutom är det enklare och effektivare att övervaka onlineprov än att behöva hålla ett öga på en hel klass.

Bekväm och flexibel provövervakning på distans med Exam.net

Fjärrkontroller kan göras var som helst, vilket gör att eleverna slipper resa till ett testcenter. Detta är särskilt fördelaktigt för studenter som bor i avlägsna områden eller på landsbygden, eller för dem som har problem med rörlighet eller transport. Dessutom kan online-testerna schemaläggas vid en tidpunkt som passar studenten, vilket gör det möjligt för dem att balansera sina akademiska skyldigheter med andra åtaganden, t.ex. arbete eller familjeansvar. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för vuxna elever eller för dem som studerar på deltid.

Prova innan du köper

Exam.net har en 75-dagars gratis provperiod per skola. Du kommer inte automatiskt att flyttas till en betald plan efter denna period, utan du kommer istället att erbjudas att köpa en licens för din skola eller organisation.

Det är lätt att komma igång

Elev