Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Effektiv och säker övervakning med Exam.net

Digital provtagning på Exam.net erbjuder en hög säkerhetsnivå, oavsett om provet genomförs i klassrummet eller på distans. Högsäkerhetsläget som förhindrar eleverna från att lämna testwebbläsaren, automatiserade kontroller för att förhindra fusk och plagiering gör digitala prov säkrare än penna och papper. Detta säkerställer att onlinetesterna genomförs på ett rättvist sätt och att resultaten är korrekta.

Vad är provövervakning online?

Provövervakning är en metod för att övervaka och kontrollera digitala prov, tester eller bedömningar. Det innebär användning av teknik som säkerställer att testdeltagaren följer reglerna och inte ägnar sig åt någon form av fusk eller oegentligheter. Digitala provövervakning är ett bekvämt och effektivt sätt att säkerställa integriteten i digitala prov, samtidigt som studenterna kan göra prov hemifrån eller från andra avlägsna platser.

Vilka är de viktigaste funktionerna i en programvara för provövervakning?

En viktig funktion i programvaran för online-provövervakning är att skapa en säker provmiljö och se till att studenterna inte fuskar. Övervakningsvyn i Exam.net gör det möjligt för lärare att övervaka varje elevs framsteg live under ett prov. Dessutom låser Exam.net provfönstret under provet, vilket förhindrar att eleverna får tillgång till internet. Detta bidrar till att upprätthålla en kontrollerad testmiljö för övervakade onlineprov.

Exam.net som en säker plattform för digitala prov

Exam.net erbjuder tre säkerhetsnivåer och i vårt högsta säkerhetsläge kan en student inte lämna helskärmsläget under provet. Exam.net har robusta övervakningsmekanismer för att du som lärare ska kunna känna att du har kontroll över elevernas beteende under provet, oavsett om det sker i klassrummet eller på distans. Vi har också en bakgrundsdetektering av fusk som sker på en djupare nivå på våra servrar. Detta gör det möjligt för oss att i tysthet upptäcka och informera lärare om misstänkt fusk.

Vad vi erbjuder:

Inspelning av övervakade prov online

Många digitala lösningar för provövervakning har en automatisk inspelning av provtillfället. Detta kan ge upphov till frågor om integritet och lagring av testdeltagarnas uppgifter. Exam.net fokuserar på att förhindra fusk under digitala prov, men spelar inte in distansproven. Istället förlitar sig Exam.net på olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla integriteten hos distansprov.

Digital provtagning kan minska kostnaderna och är effektiv.

Digital provtagning kan minska kostnaderna för utbildningsinstitutioner och organisationer. Genom att genomföra digitala prov kan institutionerna spara pengar på lokaler, personal och andra resurser som skulle krävas för omfattande övervakning på plats. Dessutom är det enklare och effektivare att övervaka digitala prov än att behöva hålla ett öga på en hel klass.

Bekväm och flexibel provövervakning på distans med Exam.net

Distansprov kan göras var som helst, vilket gör att eleverna slipper resa till ett testcenter. Detta är särskilt fördelaktigt för studenter som bor i avlägsna områden eller på landsbygden, eller för dem som har problem med rörlighet eller transport. Dessutom kan online-testerna schemaläggas vid en tidpunkt som passar studenten, vilket gör det möjligt för dem att balansera sina akademiska skyldigheter med andra åtaganden, t.ex. arbete eller familjeansvar. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för vuxna elever eller för dem som studerar på deltid.

Privata Chromebooks och distansprov med Exam.net

Studenter använder ofta olika enheter för övervakade prov online, inklusive privata Chromebooks. Exam.net förbättrar säkerheten vid provövervakning genom att erbjuda ett säkerhetsläge som är särskilt utformat för att förhindra fusk. Medan det föredragna högsäkerhetsläget begränsar möjligheten att helt lämna provfönstret för hanterade Chromebooks, kan provet fortfarande startas i vilken webbläsare som helst, vilket också ger studenter med privata Chromebooks tillgång till provet. Under hela provövervakningen får lärarna varningar om eleverna försöker lämna webbläsarfönstret, vilket garanterar en säker testmiljö.

Prova innan du köper

Exam.net har en 75-dagars gratis provperiod per skola. Du kommer inte automatiskt att flyttas till en betald plan efter denna period, utan du kommer istället att erbjudas att köpa en licens för din skola eller organisation.

Det är lätt att komma igång

Elev