Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Exam.net - din enkla testtillverkare för digitala prov

Exam.net täcker ett brett spektrum av testbehov och erbjuder ett bekvämt och effektivt sätt att skapa och genomföra online-tester. Oavsett om du är lärare, instruktör eller administratör och söker en flexibel och användarvänligt verktyg för digitala prov, har Exam.net det du behöver.

Vad är en testplattform online?

Testplattformar online är användbara verktyg inom utbildning och gör det möjligt att skapa och administrera olika typer av online-tester. Programvaran kan innehålla säkerhetsfunktioner som garanterar en fuskfri miljö, och automatiserad rättning av online-tester ger omedelbar feedback till eleverna. Genom att analysera resultaten av online-tester kan lärare få värdefulla insikter om elevernas inlärning, och flexibiliteten hos online-testplattformar gör att eleverna kan göra utvärderingar var de än befinner sig. Dessa plattformar förenklar online-testning, vilket ger lärare mer tid att använda för andra viktiga aspekter av deras undervisning.

Hur övervakas online-testerna?

Online-testplattformar kan använda olika övervakningsmekanismer för att säkerställa att resultaten är giltiga och förhindra akademisk ohederlighet. Många online-testplattformar ger lärare ett gränssnitt där de kan övervaka online-testet som görs. Säkerhetsfunktionerna kan omfatta kameraverktyg samt automatiserade övervakningsverktyg för att spåra och flagga misstänkt beteende, vilket ger realtidsvarningar till lärare. Detaljerade rapporter och analyser efter onlinetestet ger lärarna insikter om elevernas beteende under onlinetestet.

Online testplattform sparar tid för dig

En stor fördel med digitala prov är att du sparar tid. När du använder Exam.net kan du använda dig av din egen frågebank, så att du kan hämta frågor från dina tidigare prov. Detta tillvägagångssätt sparar inte bara tid utan säkerställer också att dina utvärderingar är väl avrundade.

Vad vi erbjuder:

Exam.net: Mer än bara onlineprov med höga krav

Exam.net är en mångsidig online-testplattform som stöder ett brett spektrum av online-testscenarier. Den kan visserligen hantera storskaliga digitala prov, men den är också perfekt för att skapa exit tickets, quiz, enkäter, läxor eller någon annan form av formativ bedömning online. 

Exam.net som ett alternativ till Kahoot

Exam.net är en online-testplattform som kan användas för mer än högsäkra online-tester. Det är enkelt att skapa ett onlinetest med en mängd olika frågetyper, för att säkerställa en diversifiering av hur eleverna lär sig. Med Exam.nets programvara för onlinetest är det möjligt att välja vilken säkerhetsnivå som ska anpassas till det onlinetest, quiz, ticket eller vad det nu är som ska skapas. Allt från öppna bokprov till korta frågesporter med omedelbar feedback för eleverna är möjligt. Exam.net låter dig också sätta en tidsgräns för ett test, vilket gör Exam.net till ett värdefullt alternativ till Kahoot.

Tillverkare av flervalstest

Med automaträttade prov ställer du in rättningsreglerna för dina frågor och de rättas automatiskt åt dig, vilket sparar dig mycket tid! En av de frågetyper du kan välja när du skapar automatiskt rättade prov är flervalsfrågor. Med vårt intuitiva gränssnitt kan du snabbt skapa engagerande flervalsfrågor och blanda dem med andra typer av frågor som "fyll i luckan" eller "matcha svar".

Prova innan du köper

Exam.net har en 75-dagars gratis provperiod per skola. Du kommer inte automatiskt att flyttas till en betald plan efter denna period, utan du kommer istället att erbjudas att köpa en licens för din skola eller organisation.

Det är lätt att komma igång

Elev