Som en del av Exam.net-licensen får du Exam.net Math gratis - en frågebank och ett verktyg för att göra prov för matematiklärare

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Ta ditt användande till nya nivåer

Vi har tagit fram ett antal utbildningsfilmer som du kan klicka fram här nedanför. Filmerna är både till för dig som är helt ny användare att komma igång - och för dig som är van användare att upptäcka mer av Exam.net. Presentatör är Nicola Cardwell som ursprungligen är från England men som har undervisat i svensk skola de senaste 25 åren. Hon talar engelska i filmerna men du kan slå på svensk text i inställningarna. 

Introduktion

Nic Cardwell, matematiklärare sedan 30 år tillbaka, introducerar serien av utbildningsfilmer. [0:57 minuter]

Skapa ditt första prov

Vi går igenom hur du skapar och genomför ditt första prov. Innehåller också tips på hur du kan få eleverna att känna sig trygga med att använda Exam.net. [10:32 minuter]

Genomföra prov som elev

Som lärare kan det vara bra att förstå hur Exam.net fungerar och upplevs för eleverna. Den här videon visar hur det går till när eleverna genomför olika typer av prov. [6:15 minuter]

Använda inbyggda verktyg: Introduktion

Kort översikt över de verktyg och hjälpmedel som finns inbyggda i Exam.net. Den här filmen fortsätter in i de följande två filmerna som går på djupet inom respektive verktyg  [1:07 minuter]

Använda inbyggda verktyg för matematik, programmering & naturorienterade ämnen

Här fokuserar vi på de verktyg som är mest relevanta för lärare inom matematik, programmering och NO-ämnen. [6:45 minuter]

Använda inbyggda verktyg för skrivning och språk

Här går vi igenom de verktyg som är mest relevanta för dig som genomför prov med mycket texter. Vi går också igenom de generella hjälpmedel som finns och som kan vara relevanta att tillgängliggöra för enskilda elever, oavsett provtyp eller ämne (t ex talsyntes). [9:50 minuter]

Automaträttande prov

Vi visar hur du kan spara tid genom att skapa och genomföra automaträttande prov. [8:44 minuter]

Fuskskydd

Lär dig mer om våra olika säkerhetsinställningar - från att arbeta utan något fuskskydd alls till att använda vårt högsäkerhetsläge. [9:03 minuter]

Övervaka prov

Lär dig hur du kan övervaka ett prov, se elevernas svar i realtid och stötta dem under provets gång. [9:52 minuter]

Rättning och hantering av provresultat

Här visar vi hur du hanterar elevernas svar efter provet så att du sedan kan genomföra bedömning. Vi visar också hur du kan kontrollera och korrigera rättningen vid automaträttande prov och återkoppla resultaten till dina elever. [9:30 minuter]

Genomföra och rätta anonymiserade prov

Här går vi igenom hur du kan dölja elevernas identiteter vid genomförande och rättning av prov. [5:30 minuter]

Hantera dina prov och din provlista

Lär dig hur du bäst hanterar och administrerar dina prov på Exam.net. [7:00 minuter]

Prov på distans

Här går vi igenom hur du kan använda Exam.net för att genomföra prov på distans. Till exempel visar vi hur du kan använda videoövervakning parallellt med Exam.net och hur eleverna kan bifoga handskrivna lösningar till sina svar. [7:40 minuter]

Tips för avancerade användare

Vi har samlat ett antal tips av olika karaktär för mer avancerade användare.

- Genomföra prov över flera lektioner (0:11)
- Använda Exam.net-verktyg utanför ett prov (2:27)
- Anpassa elevernas skrivyta (2.59)
- Skapa automaträttande prov av en PDF-fil (5:07)
- Förhindra att obehöriga elever går in i ett prov (6:25)
- Dela prov med hjälp av en administratör (6:58)
- Återskapa raderad information (8:02)
- Hitta nyligen inlämnade prov (8:14)
- Återskapa arkiverade prov (8:33)

Felsökning

Lär dig att felsöka specifika problem, till exempel:

- Vad händer om eleven tappar anslutningen till internet? (0:15)
- Ingen internetuppkoppling när provet ska lämnas in (0:55)  
- Datorkrasch under ett prov (2:33)
- Safe Exam Browser låser sig (2:50)
- Återställa raderad data (3:18)
- Att använda videokonferens parallellt med Exam.net (3:50)
- Ytterligare stödresurser (5:32)
Elev