Lärare
Elever

Vi förstår verkligheten i

klassrummet

Det hela började under 2016 när Erik Corell, lärare i matematik och mjukvaruutvecklare, skapade Kunskapsmatrisen som ett digitalt stöd i klassrummet. Tidigt i arbetet anslöt Anders Torkelsson och i takt med att Kunskapsmatrisen tog fart bland matematiklärare väcktes frågor från lärare att kunna skriva digitala prov i flera ämnen. Martin Krisell, matematiklärare och utvecklare, anställdes för att utveckla en provplattform som skulle kunna användas både av Kunskapsmatrisen och fristående. Kunskapsmatrisen

Ganska snart knoppades Exam.net av från Kunskapsmatrisen och i dag används plattformen på tusentals skolor i över 100 länder runt om i världen. Det som började med Erik, Anders och Martin har nu växt till ett företag med över 30 anställda. De flesta av oss har en bakgrund inom läraryrket och i centrum för allt vi gör står lärarens behov.

Två män, grundare av Exam.net, tittar på en laptopskärm.
Exam.net-medlemmar samlades vid ett bord och log.

En viktig utgångspunkt för oss är synen på läraren som experten och auktoriteten i klassrummet. Vi vill att det ska vara enkelt för läraren att använda Exam.net och vi vill inte påtvinga några pedagogiska ramverk eller ideologier. Vi förstår också att elevens upplevelse är viktig och på Exam.net kan man därför anpassa hjälpmedel för att möta varje elevs individuella behov.

Vi som utvecklar Exam.net har skapat digitala verktyg för lärare i mer än sex år. Vårt fokus är att du som lärare ska lyckas med dina elever i klassrummet.

Vårt team

Anders Torkelsson

VD

Erik Corell

Grundare & lärare

Martin Krisell

IT-säkerhetschef & lärare

Christina Torkelsson

Ekonomichef

James Harker-Syren

Head of Exam.net

Nicola Cardwell

Innehållsutvecklare & lärare

Christofer Wikman

Mjukvaruutvecklare

Lena Vasserman Foto av en anställd

Lena Vasserman

Head of Marketing

Vilberg Eliasson

Mjukvaruutvecklare & team lead

Karin Carlsson

Innehållsutvecklare & lärare

Niklas Aronsson

Innehållsutvecklare & lärare 

Håkan Karlsson

Innehållsutvecklare & lärare 

Viveca Johansson

Innehållsutvecklare & lärare

Helene Brunström

Produktchef & lärare

Patricia Karlberg

Innehållsutvecklare & lärare

Anna Evenholm

Innehållsutvecklare & lärare

Sara Henningsson

Innehållsutvecklare & lärare

Anna Holmlin Nilsson

Innehållsutvecklare & lärare

Monika Linder

Innehållsutvecklare & lärare

Catrin Eriksson

Innehållsutvecklare & lärare

Josephine Andersson

Support

Josefine Österlund

Test & support

Gabriella Hyllander

Innehållsutvecklare & lärare

Barbro Anthony

Innehållsutvecklare & lärare

Stina Säfström

Innehållsutvecklare & lärare

Mathias Andersson

Design lead

Elsa Caspersson Foto av anställd

Elsa Caspersson

Produktdesigner

Kerem Tubluk

Mjukvaruutvecklare

Set Norman

Mjukvaruutvecklare & team lead

Emma Selin

Support

Idriz Šunja Foto av en anställd

Idriz Šunja

Mjukvaruutvecklare

Atanas Nikolov Foto av en anställd

Atanas Nikolov

Mjukvaruutvecklare

Ronny Alex

Mjukvaruutvecklare & lärare

Thérèse Rodger Foto av en anställd

Thérèse Rodger

Innehållsutvecklare & lärare

Andy Higgie Anställningsbild

Andy Higgie

Innehållsutvecklare & lärare 

Felicita Poloni Foto av en anställd

Felicita Poloni

Innehållsutvecklare & lärare

Elev