Som en del av Exam.net-licensen får du Exam.net Math gratis - en frågebank och ett verktyg för att göra prov för matematiklärare

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Integration med Microsoft Teams for Education på Exam.net

Vi är glada att kunna lansera en integration med Microsoft Teams for Education på Exam.net. Genom att kombinera Microsoft Teams funktionalitet för samarbete och kommunikation med Exam.nets kraftfulla plattform för digitala prov ges både lärare och elever tillgång till en förenklad och mer effektiv process för att genomföra och hantera prov.

Ge eleverna tillgång till provet på ett enklare sätt  

En provsituation kan skapa nervositet och vara påfrestande både för lärare och elever. Exam.net försöker minska stressen på flera sätt - bland annat har vi valt att inte ha några elevkonton. Istället får eleverna tillgång till ett prov genom en provnyckel, som distribueras av läraren. På så sätt minimerar vi risken för krångel med felstavade eller bortglömda uppgifter vid inloggning.  

Men även med en provnyckel så kan det uppstå missförstånd, och genom integrationen med Microsoft Teams så kan elever helt problemfritt få tillgång till sitt prov via sitt individuella Teams-konto. Från elevens perspektiv är det inte svårare än att klicka på en knapp inne i Teams, så slussas de direkt in i provmiljön. Och ur lärarnas perspektiv försvinner helt enkelt ett steg i processen med att ge eleverna tillgång till provet!  

Dela resultat med ett klick 

Genom integrationen kan du också enklare dela provresultat och ge återkoppling till dina elever. Du kan välja om du vill rätta provet direkt i Exam.net, eller om du föredrar att exportera provet och bedöma det i Teams istället. Oavsett vilket du väljer, delar du resultatet med dina elever genom ett knapptryck när du är redo. Eleverna får direkt tillgång till sina resultat inne i Teams.

Förbättrad kommunikation med dina elever… och mer därtill   

När provet har exporterats ger integrationen ytterligare möjligheter! Lärare kan använda den inbyggda funktionaliteten i Teams för att göra allt ifrån att bedöma elevens prestation till att analysera vilka elever som behöver förtydliganden och fördjupningar, för att ställa följdfrågor eller ge återkoppling. Den här nya kommunikationskanalen gör det möjligt att ge elever mer personlig återkoppling och därigenom en djupare förståelse för ämnet.

Så hur gör jag?  

Det är väldigt enkelt att komma igång - du följer bara de här tre stegen:

  1. Skapa ett prov på Exam.net
  2. Innan du sparar provet, koppla det till din klass/grupp
  3. Dela provnyckeln eller direktlänken i Teams

Slutligen, om din skola istället använder Google Classroom så finns all den här funktionaliteten tillgänglig även för dig. Du kan läsa mer om hur det fungerar här

Med automaträttade digitala prov minskar du tid och arbete med att rätta prov. Läs mer om Exam.net som din lösning för digitala prov.

Dela

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Elev