Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Allt du behöver

för dina digitala prov

 

Allt du behöver

Vi anser att du som lärare är den som vet bäst vad som fungerar för dina elever (eftersom vi också är lärare). Med kraftfulla verktyg som är enkla att använda ger Exam.net dig allt du behöver för att skapa och genomföra digitala prov.

Fuskskydd

Med Exam.net har du möjlighet att välja mellan flera säkerhetsnivåer - från inget fuskskydd alls till en helt låst provmiljö. På Exam.net arbetar vi löpande med att säkerställa en hög säkerhetsnivå vilket hjälper dig att göra en korrekt bedömning av varje elevs kunskaper. Eftersom fuskskyddet är inbyggt i plattformen kan du genomföra prov utan att behöva hantera några tredjepartsverktyg. Läs mer om våra säkerhetslägen
Visa

Automaträttning

Med automaträttning kan du spara mycket tid. Välj bland flera olika uppgiftstyper, t ex flerval, fyll i luckor och matcha ihop. Proven rättas automatiskt vid inlämning.

Skapa ditt prov med hjälp av olika frågetyper, från flervalsfrågor till luckövningar. Du kan till och med blanda automaträttande frågor med frågor som du rättar manuellt.

Visa

Skapa innehållsrika prov

Exam.net har en mängd inbyggda verktyg som du kan välja att tillgängliggöra för dina elever inuti den säkra provmiljön. Eleverna kommer då åt dessa utan att behöva byta flik eller fönster och du kan till exempel välja på GeoGebra, miniräknare, ordböcker etc. Se hela listan med verktyg här. Du kan också:
  • Lägga till ljudfiler för hörförståelse
  • Lägga till dokument, t.ex. texter för läsförståelse eller ett arbetsblad med ekvationer
  • Lägga till bilder som t.ex. periodiska systemet
Visa

Övervakning i realtid

Du kan i realtid följa hur elevernas svar växer fram. På så sätt kan du övervaka och stötta dina elever under provet.

I övervakningsvyn kan du se vilka elever som har påbörjat provet, vad de har skrivit och hur många som har lämnat in ett prov. Du kan därför upptäcka om en elev har fastnat och det finns då en chattfunktion som gör att du och eleven kan kommunicera utan att störa resten av klassen.

Visa

Anonymiserade prov

Genomför anonymiserade prov för en mer rättvis och opartisk bedömning.

Anonymiseringen aktiveras av läraren i samband med att provet skapas, eller när ett existerande prov redigeras. När provet är anonymiserat ersätts elevinformationen med en identitetskod.

Visa

Enkelt att använda

Att genomföra prov online skulle kunna vara krångligt. Vi tror på att hålla det enkelt och minimera teknisk komplexitet. Som användare ska du inte behöva vara tekniskt avancerad, utan med Exam.net ska alla kunna skapa och genomföra sitt första prov inom en timme.

Ladda upp prov som du redan har i PDF-format

Du har möjlighet att ladda upp redan färdigt material i PDF-format. På så sätt kan du snabbt och enkelt genomföra ett digitalt prov med dina elever genom att återanvända material som du redan har.

Så enkelt är det. Du kan skriva in varje provfråga för sig eller klistra in frågor från ett Word-dokument.

Visa
Fungerar på olika enheter

Fungerar på olika enheter

Exam.net fungerar på samma sätt på de flesta typer av enheter, inklusive Chromebook, Mac, Windows, iPad, iPhone etc.

Alla elever använder inte samma typer av enheter och du som lärare ska inte behöva vara expert på all teknisk utrustning.

Visa

Inga elevkonton

Du behöver inte fundera på bortglömda lösenord när det är dags för prov - på Exam.net behöver dina elever aldrig logga in.

Eleverna startar ett prov genom att använda en provnyckel som du som lärare ger dem. De behöver alltså inte registrera något elevkonto eller komma ihåg något lösenord. Det minskar risken för strul i provsituationen.
Visa
Ikon för Google Classroom-integration

Integrationer med lärplattformar

Förenkla kommunikationen mellan lärare och elever med hjälp av våra integrationer med Google Classroom och Microsoft Teams.

Du kan enkelt ansluta Exam.net till din lärplattform så att eleverna startar prov direkt från deras flöde. Med en klick kan du efter genomfört prov återkoppla resultatet till eleverna.

Visa

Elevanpassat

Olika elever behöver olika mycket stöd. Med Exam.net kan du anpassa dina prov till individuella behov så att varje elev får bästa förutsättningar att visa upp sina kunskaper.

Individuellt anpassade hjälpmedel till varje elev

Olika elever behöver olika hjälpmedel för att visa sina kunskaper. I Exam.net hittar du en rad olika anpassningar.

Exam.net erbjuder bland annat:

  • Talsyntes så att eleven kan markera text och få det uppläst
  • Möjlighet att lägga till ljudfiler med inläst text
  • Översättning från svenska till en elevs modersmål på en mängd olika språk samt tillgång till ordböcker
Visa

Alla verktyg samlade i ett och samma fönster

Med alla verktyg och resurser samlade i ett och samma fönster kan eleverna fokusera helt på provet utan att distrahera sig själv och andra. Alla verktyg, hjälpmedel, dokument och filer som du har kopplat till provet finns tillgängliga i samma fönster för eleverna. Dessutom finns det en inbyggd chatt, så du och dina elever kan kommunicera med varandra utan att störa resten av klassen och utan att du som lärare eller provvakt behöver lämna din plats. Se hela listan med verktyg
Visa

Robusta prov

Saker och ting går inte alltid som planerat men Exam.net är utformat för att prov ska kunna genomföras även utan perfekta förutsättningarna. Om en elevs dator kraschar eller får slut på batterier kan eleven fortsätta sitt prov på en annan enhet. Om internetuppkopplingen försvinner så kan eleven fortsätta utan att något arbete går förlorat.

Om en elevs dator kraschar eller får slut på batterier kan eleven fortsätta sitt prov på en annan enhet. Om internetuppkopplingen försvinner så kan eleven fortsätta utan att något arbete går förlorat. Och om en elev glömmer att ta med sig sin dator - och det inte finns någon annan enhet att låna - så kan du skriva ut provet från Exam.net och låta eleven genomföra det med papper och penna.

Visa

Enkelt att bifoga handskrivna lösningar

Det är bara att rikta en mobilkamera mot skärmen och därefter ta en bild på arbetet som sedan bifogas till provet vid inlämning.

Vissa uppgifter lämpar sig bäst att utföras för hand och i Exam.net kan du låta dina elever bifoga handskrivna lösningar. Oavsett om det handlar om en matematisk uträkning eller något annat så kan eleverna ladda upp foton av sitt handskrivna arbete till sitt provsvar genom att använda QR-koder. Ingen app behöver installeras.

Visa
Elev