Som en del av Exam.net-licensen får du Exam.net Math gratis - en frågebank och ett verktyg för att göra prov för matematiklärare

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Allt du behöver för dina digitala prov

Med kraftfulla verktyg som är enkla att använda ger Exam.net dig allt du behöver för att skapa och genomföra digitala prov.

 

Det här är Exam.net

Exam.net är ett digitalt provplattform för genomförandet av prov säkert och enkelt online. Du skapar och genomför ditt prov på mindre än en timme. Se hur Exam.net fungerar! 

Spela upp video om Klicka för att spela upp video: Möt Exam.net

Skapa prov på ditt sätt - 3 alternativ

Ladda upp eller skapa dokument

Ladda upp prov som du redan har i PDF-format

Ta en PDF-fil av ett befintligt prov som du vill använda, ladda upp det till Exam.net och skicka ut det till dina studenter på några minuter.

Så enkelt är det. Du kan skriva in varje provfråga för sig eller klistra in frågor från ett Word-dokument.

Automaträttning

Med automaträttning kan du spara mycket tid. Välj bland flera olika uppgiftstyper, t ex flerval, fyll i luckor och matcha ihop. Proven rättas automatiskt vid inlämning.

Skapa ditt prov med hjälp av olika frågetyper, från flervalsfrågor till luckövningar. Du kan till och med blanda automaträttande frågor med frågor som du rättar manuellt.

Generera frågor med AI

Få inspiration av AI när du skapar prov

Att skapa bra uppgifter kan ta tid. Du kan få hjälp och inspiration av vår AI-funktion som föreslår uppgifter att använda i ditt prov. Naturligtvis har du full kontroll över vilka som väljs, så du kan säkerställa att kvaliteten och nivån blir rätt.

Du har också tillgång till prov som du skapat tidigare och kan enkelt återanvända uppgifter.

Fuskskydd

Med Exam.net har du möjlighet att välja mellan flera säkerhetsnivåer - från inget fuskskydd alls till en helt låst provmiljö.

På Exam.net arbetar vi löpande med att säkerställa en hög säkerhetsnivå vilket hjälper dig att göra en korrekt bedömning av varje elevs kunskaper. Eftersom fuskskyddet är inbyggt i plattformen kan du genomföra prov utan att behöva hantera några tredjepartsverktyg.

Välj låsningsläge

Effektiv och rättvis rättning

Anonymiserade prov

Genomför anonymiserade prov för en mer rättvis och opartisk bedömning.

Anonymiseringen aktiveras av läraren i samband med att provet skapas, eller när ett existerande prov redigeras. När provet är anonymiserat ersätts elevinformationen med en identitetskod.

Anonymiserade studenter
Kollega som delar ett prov via Exam.net

Samarbeta med dina kollegor

Exam.net möjliggör för dig att samarbeta med dina kollegor genom hela processen, från att skapa provet tillsammans till att få en kollegas ögon på en rättning.

Om många elever skriver samtidigt kan ni vara flera personer som hjälper till att övervaka och svara på frågor från elever i chatten.

Övervaka studenter under tentor

Övervakning i realtid

Du kan i realtid följa hur elevernas svar växer fram. På så sätt kan du övervaka och stötta dina elever under provet.

I övervakningsvyn kan du se vilka elever som har påbörjat provet, vad de har skrivit och hur många som har lämnat in ett prov. Du kan därför upptäcka om en elev har fastnat och det finns då en chattfunktion som gör att du och eleven kan kommunicera utan att störa resten av klassen.

Anpassa provet efter verkligheten i klassrummet

Geogebra och andra verktyg i Exam.net

Skapa innehållsrika prov med alla verktyg i ett och samma fönster

Exam.net har en mängd inbyggda verktyg som du kan välja att tillgängliggöra för dina elever inuti den säkra provmiljön. Eleverna kommer då åt dessa utan att behöva byta flik eller fönster och du kan till exempel välja på GeoGebra, miniräknare, ordböcker etc.  

Med alla verktyg och resurser samlade i ett och samma fönster kan eleverna fokusera helt på provet utan att distrahera sig själv och andra. Alla verktyg, hjälpmedel, dokument och filer som du har kopplat till provet finns tillgängliga i samma fönster för eleverna.

Individuellt anpassade hjälpmedel till varje elev 

För studenter som kan behöva lite extra hjälp erbjuder Exam.net en mängd olika anpassningar som hjälper varje student att visa sina kunskaper. Eftersom vi vet att alla studenter inte lär sig på samma sätt.

För elever i behov av extra stöd erbjuder Exam.net till exempel:

Verktyg för text till tal

Enkelt att bifoga handskrivna lösningar 

Vissa uppgifter lämpar sig bäst att utföras för hand och i Exam.net kan du låta dina elever bifoga handskrivna lösningar. Oavsett om det handlar om en matematisk uträkning eller något annat så kan eleverna ladda upp foton av sitt handskrivna arbete till sitt provsvar genom att använda QR-koder. Ingen app behöver installeras.

Det är bara att rikta en mobilkamera mot skärmen och därefter ta en bild på arbetet som sedan bifogas till provet vid inlämning.

Inga elevkonton

Du behöver inte fundera på bortglömda lösenord när det är dags för prov - på Exam.net behöver dina elever aldrig logga in.

Eleverna startar ett prov genom att använda en provnyckel som du som lärare ger dem. De behöver alltså inte registrera något elevkonto eller komma ihåg något lösenord. Det minskar risken för strul i provsituationen.

Ange tentamen med en tentamensnyckel

Fungerar på olika enheter

Exam.net fungerar på samma sätt på de flesta typer av enheter, inklusive Chromebook, Mac, Windows, iPad, iPhone etc.

Alla elever använder inte samma typer av enheter och du som lärare ska inte behöva vara expert på all teknisk utrustning.

Apparater

Robusta prov

Saker och ting går inte alltid som planerat men Exam.net är utformat för att prov ska kunna genomföras även utan perfekta förutsättningarna.

Om en elevs dator kraschar eller får slut på batterier kan eleven fortsätta sitt prov på en annan enhet. Om internetuppkopplingen försvinner så kan eleven fortsätta utan att något arbete går förlorat och svaren synkroniseras när uppkopplingen återkommer.

Google och Teams

Integrationer med lärplattformar

Förenkla kommunikationen mellan lärare och elever med hjälp av våra integrationer med Google Classroom och Microsoft Teams.

Du kan enkelt ansluta Exam.net till din lärplattform så att eleverna startar prov direkt från deras flöde. Med en klick kan du efter genomfört prov återkoppla resultatet till eleverna.

För lärare

Av lärare

 

Elev