Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Robust teknik som

du kan lita på

Har hjälpt miljontals elever världen över sedan 2016

Exam.net är en stabil och robust molnbaserad provplattform från Sverige. Den uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov. Ett stort antal privata och kommunala huvudmän använder Exam.net för att genomföra prov och varje år skrivs hundratusentals NP på Exam.net.

Exam.net ägs av Teachiq AB som också utvecklar produkten Kunskapsmatrisen som används av mer än 1000 gymnasie- och grundskolor. Båda produkterna utvecklas från våra kontor i Stockholm och Göteborg.

Exam.net används i över 100 länder, på allt från stora universitet till mindre enskilda skolor. Vi är väl insatta i det EU-gemensamma regelverket GDPR och regional lagstiftning där det krävs. Läs mer om Personuppgifter och dataskydd här.

Vårt mål är att Exam.net ska vara så användarvänligt att lärare och elever lätt kan komma igång själva. Inga tekniska integrationer behövs och ingen utbildning är nödvändig för att komma igång att använda Exam.net.

Martin Krisell

Lärare och IT-säkerhetschef på Exam.net

Elever i ett klassrum som gör ett prov på Exam.net

Mycket tillförlitlig molnbaserad digital provplattform

Exam.net bygger på en molnbaserad infrastruktur som automatiskt skalar upp och kan hantera en mycket stor mängd samtidiga användare.

Plattformen är baserad på modern webbteknologi med en helt krypterad klient-server-kommunikation. Elevernas svar sparas automatiskt och läraren kan övervaka alla elevers arbete och status i realtid.

Om nätverket fortfarande skulle ligga nere när provet avslutas finns flera smidiga alternativ för offline-inlämning av provet.

Tekniska detaljer

Illustration av Exam.net visas både på surfplattor och stationära datorer

Vi svarar gärna på frågor på info@exam.net

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Fortfarande inte övertygad? Här är några fördelar med att använda en plattform för digitala prov på din skola

Genom att aktivera anonym bedömning så kan man vara trygg i att läraren inte låter förutfattade meningar påverka bedömningen. Det är också enkelt att slå på hjälpmedel såsom talsyntes, ordbok eller översättning så att varje individ får den hjälp som den har rätt till.
Dina prov och elevernas svar är samlade digitalt och du behöver inte oroa dig för att ha glömt proven hemma, att skrivaren är trasig eller att du har för få exemplar. Förutom att minskad pappersanvändning är positivt för ekonomi och miljö så får du som lärare mindre att släpa på, hantera och arkivera.

En stor fördel med digitala prov är att du sparar tid. När du använder Exam.net kan du använda dig av din egen frågebank, så att du kan hämta frågor från dina tidigare prov. Detta tillvägagångssätt sparar inte bara tid utan säkerställer också att dina utvärderingar är väl avrundade.

Genom automaträttning så försvinner rättningsbördan - och läraren väljer själv om också återkopplingen till eleven ska ske direkt. Prov som du använt tidigare kan enkelt återanvändas och det är smidigt att dela prov mellan kollegor.
Eleverna hindras från att lämna det nedlåsta provläget och säkerheten kompletteras med underliggande kontroller och plagiatverktyg. Det här underlättar övervakningen vid provtillfället - även vid större grupper - och genom den inbyggda chatten kan läraren kommunicera med individer utan att störa övriga.
Elev