Lärare
Elever

Robust teknik som

du kan lita på

En svensk provplattform för NP och vanliga prov

Exam.net är en stabil och robust molnbaserad provplattform från Sverige. Den uppfyller de krav som Skolverket ställer på digitala lösningar för att användas under nationella prov. Ett stort antal privata och kommunala huvudmän använder Exam.net för att genomföra prov och varje år skrivs hundratusentals NP på Exam.net.

Exam.net ägs av Teachiq AB som också utvecklar produkten Kunskapsmatrisen som används av mer än 1000 gymnasie- och grundskolor. Båda produkterna utvecklas från våra kontor i Stockholm och Göteborg.

Exam.net används i över 100 länder, på allt från stora universitet till mindre enskilda skolor. Vi är väl insatta i det EU-gemensamma regelverket GDPR och regional lagstiftning där det krävs. Läs mer om Personuppgifter och dataskydd här.

Vårt mål är att Exam.net ska vara så användarvänligt att lärare och elever lätt kan komma igång själva. Inga tekniska integrationer behövs och ingen utbildning är nödvändig för att komma igång att använda Exam.net.

Tekniska detaljer

Tillförlitlighet

Exam.net bygger på en molnbaserad infrastruktur som automatiskt skalar upp och kan hantera en mycket stor mängd samtidiga användare.

Plattformen är baserad på modern webbteknologi med en helt krypterad klient-server-kommunikation. Elevernas svar sparas automatiskt och läraren kan övervaka alla elevers arbete och status i realtid.

Om nätverket fortfarande skulle ligga nere när provet avslutas finns flera smidiga alternativ för offline-inlämning av provet.

Vid frågor om teknik och tillförlitlighet, kontakta oss gärna på info@exam.net

Elev