Logotyp för Examnet
Lärare
Elever
Bluebar

ChatGPT och akademisk hederlighet - vilken inverkan kommer det att ha?

ChatGPT har fått mycket uppmärksamhet sedan det släpptes för en månad sedan.

“It’s like waking up to the news of a big nuclear explosion and not knowing what to think about it, but knowing that the world will never be the same again.”

Microsofts AI-chefsingenjör Shital Shah kommenterade på Twitter

Hur smart är det nya AI-verktyget? Utgör det ett hot mot traditionella skrivuppgifter och rättvis bedömning? Här är en kort analys av ChatGPT och provsäkerhet från Exam.net-grundaren Erik Corell.

Bakgrund

Den 30 november släppte OpenAI ChatGPT 3.5, en AI (artificiell intelligens) som kallas Large Language Model. Under den första veckan lockade den mer än en miljon användare. ChatGPT har ett antal styrkor som dess föregångare saknade, bland annat förmågan att producera nyanserade texter på olika språk och stilar som ofta inte går att skilja från de texter som skapats av människor. Verktyget utmärker sig för att besvara traditionella provfrågor och skriftliga uppgifter med naturliga, välresearchade texter, vilket gör det mycket lätt för elever att fuska i läxor, öppna uppgifter och prov som görs på olåsta datorer. ChatGPT kan dock också vara en mycket värdefull tillgång för lärare.

Hur kan elever använda ChatGPT?

För att fullt ut förstå vilken inverkan ChatGPT kan ha på din undervisning bör du skapa ett konto och prova det själv. Prova att låta den svara på några provfrågor från prov som du brukar genomföra.

Jag tyckte att det var värdefullt att se exempel på uppsatser skrivna av ChatGPT. Du kan se många olika exempel på den här webbplatsen.

Hur kan eleverna (eller du som lärare) använda ChatCPT för att skriva texter i olika stilar? Den här eleven visar på ett bra sätt hur det fungerar; det är värt att ägna en stund åt att titta på den.

Behöver jag oroa mig för fusk med hjälp av ChatGPT?

Det tar vanligtvis 10-20 år för större "banbrytande tekniker" att helt omvandla befintliga system (tänk tillbaka på när Internet först fick ett stort genomslag). Under denna tidsperiod kommer ChatGPT (och liknande system) att ha en omvälvande inverkan på utbildning, företag, produkter och till och med vårt samhälle. Utbildningsväsendet kommer dock att känna av effekterna redan nu, och lärare, skolor och administratörer kämpar redan med hur de ska hantera den här frågan.

Vilka förändringar behöver jag göra redan nu?

För det första måste du tänka på att alla uppsatser som skrivs hemma kan vara skrivna av ChatGPT till viss del eller helt och hållet. Det finns alltså en risk att eleverna inte bara låter någon annan skriva sina texter utan även att tänka åt dem.

För det andra är det viktigt att eleverna inte har tillgång till ChatGPT när de gör prov eller skrivuppgifter på en dator. Du som lärare vill använda system som helt låser datorn till provmiljön.

Akademisk hederlighet kan säkerställas genom att använda verktyg som Exam.net, där läraren kontrollerar elevernas tillgång till hjälpmedel och verktyg.

Möjligheter och utmaningar i ett skolsammanhang

Rätt använt är ChatGPT 3.5 (och ChatGPT 4.0, som förväntas släppas i början av 2023) inte bara ett hot mot akademisk hederlighet utan kan också vara till stor nytta för lärare. AI-verktyget är ofta utmärkt när det gäller att förklara avancerade teorier på en lämplig nivå samt att komma med idéer och förslag till lektionsstruktur och planering baserat på ett visst ämne och en viss nivå. Om ChatGPT används med professionellt omdöme kan det berika undervisningen och spara tid för lärarna.

Exam.net och ChatGPT

Exam.net använder en kombination av olika fuskskydd, till exempel genom förhindrande av kopiering och automatisk inmatning av text, låsning av provfönstret och övervakning i realtid. Läs mer om hur Exam.net förhindrar att eleverna fuskar med hjälp av ChatGPT.

Dela

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Elev