Som en del av Exam.net-licensen får du Exam.net Math gratis - en frågebank och ett verktyg för att göra prov för matematiklärare

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Förbättra provsituationen med flexibla verktyg

Exam.net har ett antal inbyggda verktyg för att förbättra och förenkla provsituationen. Läraren väljer vilka av dessa verktyg som ska vara tillgängliga för eleverna under ett prov. Läraren kan dessutom alltid ladda upp sina egna resurser, som till exempel en dikt eller annan text, en bild, en tabell, ett arbetsblad med ekvationer eller en ljudinspelning.

 

TILLGÄNGLIGA VERKTYG

Grafräknare, miniräknare och ekvationseditor

Språkverktyg

Hjälpmedel

Programmeringsverktyg

Andra verktyg

Elev