Als onderdeel van de Exam.net-licentie krijg je Exam.net Math gratis - een vragenbank en hulpmiddel voor het maken van toetsen voor wiskundeleraren.

Exam.net is nu geïntegreerd met Microsoft Teams for Education. Meer lezen

Hoe de kantonale scholen van Aargau hun online beoordelingsinstrument voor summatieve eindexamens vonden

Over de school

De Kantonale scholen van Aargau (Kantonsschulen Aargau) vormen een groep van zes hogere middelbare scholen in Zwitserland, die alle een formeel afsluitend examen hebben aan het eind van het laatste jaar. Dominique Burger is directeur van de hogeschool voor volwassenenonderwijs binnen deze scholengroep (Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene – AME). Ze is ook lid van de strategische IT-commissie voor alle zes de scholen. De commissie werd verzocht om een digitaal platform te vinden om de eindexamens af te kunnen nemen. Dit zou in augustus 2022 voor alle zes de scholen ingevoerd moeten zijn.

Uitdagingen

De scholen waren eerder al afgestapt van papieren examens. In de plaats daarvan gebruikten ze beveiligde USB-sticks voor het afnemen van examens. Er werd echter gezocht naar digitaal examenplatform, een proces dat zich volledig richt op het internet, om examens af te nemen. De strategische IT-commissie kwam tot de conclusie dat dit platform aan de volgende eisen moest voldoen:
  • It should be secure so that the students are isolated from the internet and thus the risk of plagiarism is reduced.

  • De software moet betrouwbaar genoeg zijn om zich aan te kunnen passen aan onvoorziene technische problemen. Zoals een internetstoring of het uitvallen van een apparaat van een student.

  • Het platform moet veilig werken op de verschillende apparaten van studenten.

  • Het moet gebruiksvriendelijk zijn. Dus eenvoudig in te voeren en te gebruiken door zowel onderwijzers als studenten.

  • Het moet een concurrerende prijs hebben.

De eindtoetsen hebben een grote impact op de academische toekomst van de studenten. Daarom was het nodig dat aan bepaalde criteria voldaan werd om de examens moeiteloos te laten verlopen. Dat wil dus zeggen dat de examens voor de studenten zoveel mogelijk zonder stress plaatsvinden.
Exam.net voldeed niet alleen maar aan de eisen van de commissie, maar was ook het meest veilige en betrouwbare platform met verreweg de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Oplossingen

Verschillende andere instrumenten werden overwogen en getest, zowel Zwitserse als internationale producten. Exam.net voldeed niet alleen maar aan de eisen van de commissie, maar was ook het meest veilige en betrouwbare platform met verreweg de beste prijs-kwaliteitverhouding.

"Ik heb andere opties voor digitale toetsplatforms bekeken, maar Exam.net stak er met kop en schouders bovenuit."

Dominique Burger,
Directeur en lid van de strategische IT-commissie

Vanaf het moment dat Exam.net was gekozen, was het invoeren van het systeem de voornaamste taak. Daarnaast moest het ook geïntroduceerd worden aan het onderwijzend personeel en de studenten. De beheerders vonden dat dit proces opvallend eenvoudig verliep. Het was niet nodig om tijdrovende workshops te geven of trainingssessies. Zelfs de onderwijzers die weinig kennis hadden van IT waren zeer snel gewend aan het gebruik van Exam.net.

"Exam.net is heel gebruikersvriendelijk en vanzelfsprekend. Zowel de onderwijzers als de studenten hebben niet veel hulp nodig."

Voordelen

Examenervaringen van het onderwijzend personeel

Hetpersoneel waardeert de monitoring en surveillerende functies in Exam.net. Hier is in real-time de voortgang van de studenten te volgen. De examens kunnen bij alle studenten tegelijk worden afgenomen. Of individuele studenten kunnen extra tijd krijgen; om maar een paar functies te noemen.

Examenervaringen van de studenten

De studenten voelen zich erg op hun gemak bij het gebruik van Exam.net. Vooral omdat ze hun eigen computer kunnen gebruiken zonder bang te hoeven zijn voor compatibiliteitsproblemen. Ze waarderen ook de rust tijdens het maken van het examen. De onderbrekingen blijven beperkt tot het gebruik van de chatfunctie. De student communiceert hierbij rechtstreeks met de leraar binnen het venster van het examen. Studenten met schrijfproblemen hebben ook geprofiteerd van de verschillende toepassingen die beschikbaar zijn in het examenvenster. Zoals bijvoorbeeld spelling- en vertaalondersteuning.

"Voor het IT-team is het hele examenproces veel praktischer te beheren dan voorheen."

Effectieve toetsingsprocessen

Leraren hebben weinig tijd om examens na te kijken. Het is dus altijd een drukke tijd. Met de introductie van Exam.net kan het hele proces digitaal worden afgehandeld.

In het bijzonder heeft het personeel de volgende tijdbesparende factoren opgemerkt tijdens het gebruik van Exam.net:

  • Het werk van studenten kan digitaal tussen docenten worden verzonden voor gezamenlijke beoordeling.

  • Leraren kunnen op afstand werken bij het beoordelen van examens. Ze hoeven niet aan een tafel vol met papier te zitten.

  • Het werk van studenten kan digitaal naar een externe corrector gestuurd worden, in plaats van per post.

Als aanvulling werden de volgende toepassingen in het hele proces van Exam.net toegevoegd:

  • Studenten met een onleesbaar handschrift kunnen hun antwoorden gewoon typen.

  • Als plagiaat wordt vermoed, kan er in Exam.net gekeken worden naar de geschiedenis van de tekstontwikkeling.

"Wat betreft de hoeveelheid werk voor de leraren is het een grote vooruitgang. Dit komt doordat alle studenten in hetzelfde digitale format werken."

Dominique Burger,
Directeur en lid van de strategische IT-commissie

Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment wordt Exam.net voornamelijk gebruikt voor het taalonderwijs. Maar Dominique voorziet dat meer richtingen zullen volgen. Het personeel wordt aangemoedigd om niet alleen Exam.net voor summatieve examens te gebruiken. Het kan ook voor tussentijdse toetsen gebruikt worden. En zoals elke praktische manier van onderwijzen en leermethodes, praten ook leraren onderling met elkaar over het platform. Daarom is het interessant voor de strategische IT-commissie om de ontwikkelingen in de komende maanden te volgen.

Sluit je aan bij meer dan 270.000 docenten - met het maken en afnemen van veilige en digitale examens op Exam.net

With auto-marked e-assessments you reduce time and effort in grading exams. Read more about Exam.net as your e-assessment solution.
Leraar zit aan zijn bureau en maakt een examen op Exam.net
Student