Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Hur kantonskolorna i Aargau hittade sin provplattform för avslutande summativa prov.

Om skolan

Den Kantonsskolorna i Aargau (Kantonsschulen Aargau) utgör en grupp av sex gymnasieskolor i Schweiz, som alla genomför en formell examination i slutet av det sista året. Dominique Burger är rektor för gymnasieskolan för vuxenutbildning inom denna skolkoncern (Aargauische Maturitätsschule für Erwachsene - AME) och medlem i skolornas IT-strategikommittén. Kommittén fick i uppdrag att hitta ett digitalt provverktyg till de formella slutexaminationerna för implementation i alla de sex skolorna under augusti 2022.

Utmaningar

Även om skolorna tidigare hade övergått från pappersprov och använde USB-minnen med ett säkert läge för prov, sökte man efter ett helt webbaserat, digitalt provverktyg som skulle ersätta denna metod. Kommittén för IT-strategi kom fram till att detta verktyg skulle behöva uppfylla följande krav:
  • Den bör vara säker så att eleverna inte har åtkomst till internet och på så sätt minskar risken för plagiat.

  • Programvaran bör vara tillräckligt tillförlitlig för att kunna anpassas till oförutsedda tekniska svårigheter, t.ex. anslutningsproblem eller att en students digitala enhet går sönder.

  • Plattformen ska fungera säkert på alla studenternas olika enheter.

  • Den bör vara användarvänlig och lätt att implementera och introducera för både personal och studenter.

  • Det bör ha ett konkurrenskraftigt pris.

Med tanke på att detta slutprov har en sådan inverkan på studenternas akademiska framtid var det absolut nödvändigt att dessa kriterier uppfylldes så att examinationerna skulle löpa smidigt och att upplevelsen av examinationen skulle bli så stressfri som möjligt för studenterna.

Exam.net uppfyllde inte bara kommitténs krav utan var också den säkraste och mest tillförlitliga plattformen som dessutom gav överlägset bäst valuta för pengarna.

Lösningar

Flera andra digitala provplattformar övervägdes och testades, både schweiziska och internationella. Exam.net uppfyllde inte bara kommitténs krav utan var också den säkraste och mest tillförlitliga plattformen som dessutom gav överlägset bäst valuta för pengarna.

"När vi tittade på andra alternativ för ett digitalt provverktyg vann Exam.net loppet."

Dominique Burger,
Rektor och medlem av IT-strategikommittén

När Exam.net väl hade valts var uppgiften att implementera det i skolorna och introducera det för både personal och studenter. Detta visade sig vara en anmärkningsvärt enkel process ur ett administrativt perspektiv, utan behov av tidskrävande workshops eller utbildningstillfällen. Även personal som är mindre kunnig inom IT har snabbt anpassat sig till användningen av Exam.net.

"Exam.net är så användarvänligt och självförklarande att varken personal eller studenter behövde någon större hjälp."

Fördelar

Personalens upplevelse

Personalen uppskattar funktionerna för övervakning och kontroll i Exam.net där studenternas framsteg kan följas i realtid, provet kan avslutas för alla studenter samtidigt eller enskilda studenter kan få extra tid, för att nämna några funktioner.

Studenternas upplevelse

Studenterna känner sig mycket bekväma med Exam.net, särskilt eftersom de kan använda sin egen enhet utan att vara rädda för kompatibilitetsproblem. De har också uppskattat att provmiljön har blivit så lugn, eftersom störningar begränsas av chattfunktionen. Med hjälp av den kan studenterna kommunicera direkt med läraren inne i provfönstret utan att störa övriga studenter. Studenter med läs- och skrivnedsättning har också dragit nytta av de olika anpassningar som finns tillgängliga i provfönstret, till exempel stavningskontroll och översättningshjälp.

"För IT-teamet är hela processen kring genomförande av prov mycket mer effektiv än tidigare."

Effektivt provgenomförande

Den korta tid som lärarna har på sig för att bli färdig med rättningen av slutexaminationerna har alltid varit hektisk. Införandet av Exam.net har inneburit att hela processen kan skötas digitalt.

Personalen har särskilt noterat följande tidsbesparande aspekter av att använda Exam.net:

  • Studenternas arbete kan skickas digitalt lärare emellan för gemensam rättning.

  • Lärarna kan lättare rätta prov på distans då de inte behöver hantera en massa papper.

  • Studenternas arbete kan skickas digitalt till en extern moderator i stället för per post.

Dessutom har följande funktioner i Exam.net varit en extra bonus för hela processen:

  • Texter skrivna digitalt har eliminerat problemen med svårtydd handstil.

  • Om du misstänker plagiat kan du se hur texten har utvecklats i Exam.net.

"För lärarens arbetsbörda är det en stor fördel att studenternas arbete produceras i digitalt format."

Dominique Burger,
Rektor och medlem av IT-strategikommittén

Framåtblick

För närvarande används Exam.net främst på språkavdelningarna, men Dominique tror att fler avdelningar snart kommer att följa efter. Personalen uppmuntras att inte bara använda Exam.net för slutexaminationer, utan även för formativa prov och uppgifter under kursens gång. Som med alla effektiva verktyg för undervisning och inlärning sprids ryktet snabbt från lärare till lärare, och det kommer att bli mycket intressant för IT-strategikommittén att följa utvecklingen under de kommande månaderna.

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Med automaträttade digitala prov minskar du tid och arbete med att rätta prov. Läs mer om Exam.net som din lösning för digitala prov.
Lärare sitter vid sitt skrivbord och skapar ett prov på Exam.net
Elev