Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Används och är betrott av tusentals

Omdömen

Land

Vilka ämnen undervisar du i?

Vad är viktigt för dig?

Att göra självrättelseuppgifter/hemuppgifter/prov sparar mycket tid för mig och ger mig också möjlighet att oftare kontrollera att eleverna har förstått. Jag uppskattar också att det är lätt att använda. Eleverna förstår snabbt hur Exam fungerar. Jag är mycket förtjust i anonymiseringsfunktionen. Det är skönt att inte ha en förutfattad mening om hur en elev brukar prestera när jag ska bedöma en uppgift. [automatiskt översatt av google]

Maria

Teacher

Södertörns friskola, Huddinge

Sverige

Jag är VERKLIGEN jättenöjd med exam! Lätt att använda -enkelt att skapa prov - lätt att hantera - slipper få alla elevsvar till min mejl, anonymiseringen gör det "rättssäkert" - mindre riska att jag läser in saker som inte står i svaret bara för att jag vet vilken elev som svarat, jag vet att de inte kan fuska genom internat när enheten blir låst, bra att det inte krävs elevkonton utan bara en kod/nyckel då vi alltid har elever som ej kommer ihåg mejadresser/lösenord osv. Bra att proven ligger kvar så att jag kan gå in och kika när som, enkelt att skriva ut, lätt att dela med en kollega - vi som jobbar i tvålärarsystem - båda tillgång till elevsvaren, bra att kunna färgmarkera, eleverna uppskattar att kunna skriva digitalt i stället för med papper/penna - jag slipper sitta och tyda kråkfötter -som sagt: Jättenöjd!!

Marie

Teacher

Prästängsskolan

Sverige

Exam.net tog bort all ångest som var förknippad med bedömningar online och ersatte den med självförtroende och en känsla av säkerhet och kontroll. Världen förändras så snabbt. För två år sedan var själva idén om online-undersökningar helt främmande för mig, och nu känns det som det "nya normala", detta är tack vare Exam.net för mig. Mina kollegor och jag använder alla denna webbplats regelbundet och den fungerar SÅ bra! Tack till Exam.net! Fortsätt med det fantastiska arbetet! [automatiskt översatt av Google]

Ashalin Singh

High School Creative and Dramatic Arts Teacher

Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls

Sydafrika

Exam.net är extremt lätt att använda, eftersom PDF-filer kan laddas upp och de har också möjlighet för eleverna att skanna och ladda upp sina svar. Det har gett oss en säker tentamensplattform för att genomföra våra onlineprov. [automatiskt översatt av google]

Teesta Haldar

High School Social Sciences

Calcutta International School (Kolkata)

Indien

Jag är väldigt nöjd med Exam.net. Använder det till både större prov men också till små "exit tickets" för att checka av hur mycket eleverna har förstått och vart de ligger i förhållande till kunskapsnivån just då. Det är lätt att använda både för elever och mig som lärare, ett mycket gott verktyg i min undervisning.

Veronica

Teacher

British Junior

Sverige

Jag använder Exam.net till i princip alla examinationer för att det underlättar problem med fusk och dessutom får eleverna att arbeta målmedvetet och fokuserat under examinationstiden.

Katarina

Teacher

Fridegårdsgymnasiet i Bålsta

Sverige

Jag tycker det är ett bra sätt att kunna göra prov på datorn utan att behöva sätta datorerna i helsäkert läge (även om man även kan göra så med exam.net!). En mycket bra vinst är även chat-funktionen; istället för att jag ska gå runt i klassrummet och viskprata med elever så använder jag nu uteslutande chatten vilket ger ett helt annat lugn i klassrummet vid provtillfällen + jag kan där även skicka ut massutskick om någon fråga som jag får från flera elever/hur lång tid det är kvar osv

Malin Bengtsson

Teacher

Thoren Framtid i Karlshamn

Sverige

Fungerar överlag mycket bra när man vill låta eleverna skriva ett mer öppet prov istället för en inlämning. Enkelt att skapa prov genom att ladda upp dokument eller helt enkelt klistra in text i dokumentet. Överskådligt med information om eleverna och deras prov.

Linus Jonsson

Teacher

Kungshögsskolan

Sverige

Jag tycker att Exam fungerar väldigt bra. Det underlättar en del i bedömning av elever framförallt vid provsituationer. Många bra och värdefulla funktioner som att eleverna kan vara anonyma vid bedömning. Det ger en mer rättvis bild av bedömningen.

Björn

Teacher

Bokelundsskolan

Sverige

Mycket bra. Halverar rättningstiden då du inte behöver "koda" elevers handstil. Enkelt att använda och bra hjälpmedel. Chatten är mycket bra då elever kan fråga under provet utan att störa andra. Går att använda på distans. Eleven kan t ex sitta i en annan lokal än läraren men läraren kan följa eleven under provets gång. Eleverna är mycket nöjda med exam. De vill alltid ha stavningskontroll på. Det är också bra för elever som inte varit så länge i Sverige som kan använda uppslagsbok/ordbok.

Agnetha Methander

Teacher

Årbyskolan

Sverige

Som gymnasielärare uppskattar jag Exam.net för dess tydlighet både för mig som undervisande lärare, men även för eleverna vid provsituationer. Det är väldigt användarvänligt, både för mig som konstruerar prov med hjälp av de olika verktyg som finns tillgängliga, men även för eleverna som vid provsituationen får en tydlighet. Ett stort plus är att elever kan lämna in provet och sedan återuppta det. Överlag tycker jag att Exam.net är ett mycket bra verktyg.

Kristoffer Filipsson

Teacher

S:t Eskils gymnasium

Sverige

"Jag anser att Exam.net har hjälpt mig som lärare extremt mycket. Att vi har många elever som inte alltid lyckas formulera sig skriftligt med penna och papper har nu gjort att även de får chansen. Det är också smidigare för mig då jag inte längre behöver hålla reda på massa papper och för den delen släpa med mig papper hem. Allt finns på exam.net, om jag så är hemma eller på jobbet har jag elevernas test med mig, smidigt. Det är väldigt simpelt att använda och jag har även visat mina kollegor hur de ska använda hemsidan. Det går knappt att göra fel om man själv inte har någon som kan visa. Väldigt tydligt och enkelt att lägga upp prov. Nu har också implementeringen kring självrättande flervals frågor kommit in (något jag helt missat och är väldigt nyfiken på hur det fungerar och kommer testa här under vecka 46). Eleverna tycker också det är otroligt smidigt att få skriva på datorerna. Ett annat plus för mig som lärare att jag också ser vad som står, vilket ibland kan vara en gissningslek när elever skriver förhand. "

Rickard

Teacher

Kunskapsskolan Jönköping

Sverige

Jag använder Exam.net för alla mina skriftliga prov. Det finns inget bättre alternativ. Barn skriver dåligt och halvt oläsligt - men inte på Exam.net. Barn behöver stavningsverktyg, särskilda stödåtgärder och talsyntes - ibland på flera olika språk. Dessa finns redan på Exam. Som lärare vill man inte riskera att förlora några prov och om man är som jag vill man kunna rätta digitalt. Som Exam erbjuder. Det finns ingen anledning att använda papper och penna om inte eleverna själva vill det. Inför digitaliseringen och låt skolan anpassa sig till barnen i stället för tvärtom!

Rolf

Teacher

Mjällby skola

Sverige

De flesta elever föredrar att skriva på datorn istället för att skriva för hand. Det underlättar också att läsa text som är dataskriven. Att ha skrivningar liggande i en låda eller på en bokhylla är osäkert. Om man tar med sig högarna finns oro att materialet ska komma bort. De är lätt att hitta elevernas svar vid feedback eller vid betygssättning om man vill gå tillbaka.

Rigmor

Teacher

Sannarpsgymnasiet

Sverige

Att kunna dela ut prov med automaträttning är en bra funktion som underlättar mitt arbete som lärare en hel del, speciellt vid diagnoser eller mindre tester där eleverna inte förväntas skriva så mycket ""fri text"" eller långa resonerande svar.

Jag uppskattar högsäkerhetsläget också - man vet som lärare att eleverna inte kan fuska, samarbeta eller googla efter svar på nätet. Möjligheten att ge eleverna tillgång till rättstavning och ordböcker på olika språk är kanonbra!

Johan Andersson

Teacher

Örnaskolan Hylte kommun

Sverige

Exam är väldigt smidigt att använda till olika typer av skrivuppgifter. Det är enkelt att kunna skriva ut elevernas svar i ett och samma dokument, det sparar otroligt mycket tid för mig. Eleverna gillar att skriva på datorn och tycker Exam är enkelt att använda. Det är bra att jag kan välja vilka uppgifter jag vill att de ska fylla i innan, tex namn, mail, klass etc men även att jag kan avidentifiera elevernas svar på ett enkelt sätt.
Positivt är att kunna bifoga filer, tex bilder eller pdf med info som de ska skriva om.

Johanna Werder

Teacher

Kyrkbyskolan

Sverige

Det är ett bra verktyg framför allt för eleverna, där de i sin provsituation har tillgång till hjälpverktyg. De får stavningshjälp (Om de så önskar) och de har möjlighet att lyssna på provfrågorna som man formulerat. Proven är för läraren väldigt säkra, då eleven kopplas ur provet om eleven försöker gå ut på nätet. För mig som lärare är det väldigt praktisk och tydligt att spara proven och att jag kan använda samma prov till flera klasser. Allt detta gör att det i min lärarvardag sparar in massor av tid och har lättare att bedöma elever. Det som är en av de bästa sakerna är att Exam.net är enkel att använda.

Mats Lindroos

Teacher

Nyköpings högstadium - Omega

Sverige

Jag är VÄLDIGT nöjd med exam. net eftersom alla prov är samlade på ett och samma ställe vilket gör att de är lättillgängliga. Sidan är lätt att använda, att redigera prov, att det finns möjligheter till ordbok, rättstavning kan användas utifrån vilka färdigheter ska prövas och tränas och det är gruppens behov som kan bestämma över det. Ytterligare områden som hjälper mig under provet är om en elev är stökigt och stör resten av eleverna då finns det möjlighet att stänga provet för en enskilt elev utan att det påverkar andra. Just denna detalj gör att eleverna tar provet på exam. net mer allvarligt och mer avslappnad eftersom det förekommer en lugn studiemiljö. Samtliga arbetar under samma premisser, dvs. alla har tillgång till samma hjälpmedel under provet. Om en elev behöver kommunicera med mig, kanske ställa en fråga om en uppgift kan det skickas i chatten utan att det stör resten i gruppen eller förstöra koncentrationen. En sak till som jag uppskattar med exam. net är att eleven kan fortsätta med provet flera gånger genom att återuppta provet. Provet kan skickas in till Urkund vilket gör att jag kan spara den tiden till något annat.

Fatima Bergendahl

Teacher

Sannarpsgymnasiet

Sverige

Ett riktigt bra verktyg. Det som är bra är bland annat följande:
- Säkerhet. Det faktum att man kan använda skyddad webbläsare är väldigt praktiskt och min uppfattning är att det funkar väldigt bra.
- Bra funktioner för extrastöd. Det är jättebra att man kan lägga till bilagor och använda ordböcker.
- Tydlig och enkel layout.

Gustaf Lindholm

Teacher

Stålforsskolan

Sverige

"Exam.net har hjälpt mig att spara tid vid bedömning av elevuppgifter, då jag får dataskrivet material istället för eleverna kråkfötter. Eleverna har även större möjlighet till att få tillgång till olika anpassningar som tex översättning och stavningshjälp. Jag kan även tillgodose att elever som behöver mer tid kan komma till sitt svar vid ett senare tillfälle.

Det som jag framförallt uppskattar med exam.net är att jag kan anonymisera eleverna svar så att jag kan bedöma eleverna svar utan vetskapen om vilken elevs svar jag rättar. På så sätt bedömer jag endast det som står och eleverna blir också lugna med vetskapen om att jag inte kan lägga någon värdering i vem som skrivit svaret. När jag sedan har bedömt svaret kan jag ta reda på vilken elev det var som skrivit och därefter lägga till annat bedömningsunderlag till områdets slutgiltiga bedömning.

Flera elever uppskattar även chattfunktionen, så att de enkelt kan komma i kontakt med läraren. Jag som lärare uppskattar även möjligheten att bestämma hur en elev som blivit utkastad ska kunna bli insläppt igen, eller om jag ens vill ha fuskskyddet. Genom att stänga av fuskskyddet helt och tillåta webbläsare kan jag även säkerställa att eleverna inte arbetar med en uppgift hemma som jag vill att de bara ska jobba med i skolan. "

Matilda Ahlin

Teacher

Skiftingehus skola, Eskilstuna kommun

Sverige

Exam.net har hjälpt mig att genomföra rättsäkra bedömningar. Det jag uppskattar är de självrättande funktionerna, att man kan ladda upp pdf:er eller skriva in egna frågor. De olika hjälpmedlerna man kan ge elever är också användbara.
Eleverna tycker exam.net är tydligt och fungerar bra. 

Anton Örjes-Liljedahl

Teacher

Kunskapsskolan Nacka

Sverige

Mycket användbart verktyg då jag till mycket stor del kan anpassa det hela efter mina önskemål. Att kunna rätta anonymt är otroligt bra och ger mig en känsla av rättssäkerhet i min bedömning. Att kunna ställa in individuella inställningar till de elever med särskilda behov är också guld värt! Likväl att kunna dela prov med kollegor om så önskas. Den nya funktionen att kunna chatta med elever som är inne i skrivarläge är också otroligt användbart. Det är bara positiva upplevelser från min sida. Jag får INTE glömma att nämna tillgängligheten till supporten! Helt outstanding!

Matilda Karlsson

Teacher

Aspero Idrottsgymnasium

Sverige

Exam.net underlättar examinerande av framförallt prov. Säkerheten på sidan är hög och eleverna kan skriva långa svar. Som lärare behöver jag inte vara på helspänn för att upptäcka fusk. Arkivfunktionen och strukturen gör att det är lätt att kopiera och modifiera gamla prov. Programmet är intuitivt och lätt att lära sig och att använda. Jag kan öppna prov och mejla provnycklar till specialpedagoger och annan personal som vaktar prov för vissa elever.

Daniel Strömberg

Teacher

Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå

Sverige

Först och främst vill jag tacka er för att ni har skapat en så fantastisk plattform. Den kom verkligen väl till pass när mitt land, Malaysia, var helt låst förra året. En av lärarna på min skola snubblade över denna webbplats och vi har använt den sedan dess. Tack för att ni lät oss använda den gratis förra året. Eftersom den har tjänat oss väl har min rektor beslutat att köpa licensen i år så att vi kan genomföra proven. Det jag gillar med den här plattformen är funktionerna och hur bekvämt det är att genomföra proven. Det är inte för komplicerat - lätt för elever (även grundskoleelever) att använda denna plattform. Dess säkerhetsfunktioner gör det möjligt att låsa ut eleverna om de väljer att lämna webbsidan. Jag kan till och med genomföra hörförståelsetester via den här plattformen eftersom jag kan ladda upp ljudfilerna. Förutom det finns det en registrering av elevernas aktivitet och jag kan se hur mycket de har skrivit medan testet pågår. Det finns faktiskt mycket mer som jag skulle kunna skriva om. Jag skulle bara vilja sammanfatta det med tre ord - Det är det bästa! Jag skulle utan tvekan rekommendera det till andra skolor.Tack Exam.net! [automatiskt översatt av google]

Jennifer William Dungal

Teacher

Pelita International School

Malaysia

Exam.net är ett utmärkt sätt att låta eleverna göra ett prov, t.ex. en uppsats, i klassrummet - med hjälp av sina bärbara datorer. Eleverna kan inte kopiera och klistra in och de blir utkastade ur sessionen om de lämnar den och går till Internet. Detta gör det mycket svårare för eleverna att fuska. [automatiskt översatt av Google]

Tony Sarver

Professor

King Abdullah Academy (Virginia)

USA

Exam.net är utan tvekan den mest intuitiva onlineplattform jag någonsin använt. Den är så bra att jag knappt behövde någon manual eller instruktioner för att kunna ta mig fram på plattformen. Jag är särskilt nöjd med införandet av en ny funktion, nämligen de automatiskt markerade flervalsfrågorna (MCQ). Det går också mycket smidigt att skapa MCQ utan några besvärliga steg att följa. Jag tycker att utformningen av övervakningen av kandidaterna när de avlägger provet är mycket väl genomtänkt och att man utnyttjar verkliga insikter från verkliga provsituationer. [automatiskt översatt av Google]

Hartinah Annuar

Curriculum and Learning Specialist

Chartered Institute of Islamic Finance Professionals

Malaysia

Utmärkt! En otroligt användarvänlig plattform för både elever och lärare att navigera i. Med onlineprov som är så här lätta att genomföra rekommenderar jag att vi gör det oftare. Skaparna borde vara så nöjda med denna kvalitetsprodukt. [automatiskt översatt av Google]

Amanda

Teacher

Hunter Valley Grammar School

Australien

Exam.net har varit mycket användbart för att genomföra säkra onlinebedömningar. Funktionen för provläge motverkar fusk och den handskrivna skannade inlämningen gör det lätt att få tillgång till elevernas inlämnade arbete. Jag kan sätta en timer och svara på elevernas frågor via chatt, vilket gör det bekvämare att övervaka provet. Eleverna och lärarna uppskattar verkligen det användarvänliga gränssnittet. Tack teamet Exam.net! [automatiskt översatt av Google]

Aradhana

Psychology/TOK Teacher

Woodstock School

Indien

Exam.net är lätt att använda, eleverna har inga problem med leverans och/eller prestanda under testet. Både korrigering och utvärdering går snabbt, och under distansundervisningsperioden gör programmet det dessutom möjligt för dig att se elevernas arbete nästan direkt och vid behov ingripa med några direktiv. Dessutom begränsar chatten mellan lärare och elev störningarna under provet. [automatiskt översatt av Google]

Alessandro

Social Science Teacher

Liceo Scientifico "Padre Giovanni Bonsignori"

Italien

Ett mycket användbart tentamensverktyg som är lätt att använda, särskilt praktiskt för en stor grupp elever där det tidigare var svårt och tidskrävande att läsa handskrivna svar. (Jag är dock inte säker på hur lätt det är att fuska när eleverna skriver hemifrån...). [automatiskt översatt av Google]

Breda

Professor

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Slovenien

I dessa dagar av onlineundervisning tycker jag att Exam.net är det mest praktiska sättet att använda bedömningar. Det höga säkerhetsläget ger äkthet åt bedömningarna. Verktygen, t.ex. räknemaskiner och andra resurser som rör mitt ämne, gör det till en enda källa för eleverna. [automatiskt översatt av Google]

Latha

IBDP Coordinator

The Cathedral & John Connon School

Indien

Jag uppskattar att det är enkelt att skapa prov och att det är ett system som eleverna förstår. Det är ett bra sätt att ha alla prov på en plats. Det går inte att tappa bort dem.

Daniel

Teacher

Teknikum

Sverige

Jag upptäckte Exam.net i mars 2020. Jag ville inte bara ha en programvara som förhindrade fusk eller plagiat. Jag letade efter en plattform som kunde erbjuda mig en säker testplattform. Jag uppskattar verkligen de många funktioner som Exam.net erbjuder:
* Valmöjlighet när det gäller nivån på testets säkerhet
* Möjligheten att kopiera och klistra in eller använda en PDF-fil vid skapandet av provfrågor.
* En mängd olika verktyg som är tillgängliga under provet: stavningskontroll, timers, objekt för studenter med funktionshinder.
* När provet är avslutat har läraren möjlighet att välja hur proven lagras eller nås för betygsättning (EX - du kan skriva ut, ladda ner som PDF eller Word Doc, ladda upp till Google Drive/One Drive).
* Du kan få en säkerhetsrapport.
* Eleverna kan ställa frågor via en livechatt med läraren under provet.

Det bästa är att Exam.net var lätt att lära sig. Jag har skapat en handledning för lärarna på min skola samt genomfört en PD. Efter att ha använt det en eller två gånger verkar lärarna verkligen förstå formatet. Exam.net har en fantastisk plattform och kundtjänsten har också varit fenomenal. Jag rekommenderar starkt att lärare och skolor överväger att använda Exam.net. [automatiskt översatt av google]

Carol Cecil

High School Social Sciences Teacher

G. Holmes Braddock, Florida

USA

Exam.net har hjälpt mig att erbjuda differentierade bedömningar och att lättare genomföra summativa bedömningar. Jag är mycket mindre orolig för fusk och/eller plagiat med summativa bedömningar, eftersom jag kan vara aktivt engagerad i deras testupplevelse, oavsett om de sitter framför mig eller via zoom. [automatiskt översatt av google]

Mark Mangual

Social Sciences Teacher

International School of Curitiba

Brasilien

Det är ett bra verktyg för mig som lärare eftersom det ger mig en mångfald av frågor tillsammans med alternativ för säkerhet och automatisk uppmärkning av tentor. Mina MS-studenter är mycket nöjda eftersom de ser tentamen som en utmaning och de har lärt sig nya alternativ för att införliva sina svar i tentamen och det har också hjälpt dem att utveckla nya tankeförmågor. Tveka inte att använda Exam.net. Det är fantastiskt och du kommer att få många belöningar tillsammans med dina elever. [automatiskt översatt av Google]

Francisco Rivera

Teacher

PETERSON LOMAS PREPARATORIA S.C

Mexiko

Det är helt enkelt den bästa webbplatsen på Internet för att skriva tentor, med studenter på olika språk, i olika länder, med en hög grad av säkerhet att de inte kopierar texter och att de kan kommunicera med läraren, även om han inte är i rummet. En annan fördel är att elever med nedsatt rörlighet, nedsatt hörsel eller nedsatt motorisk förmåga kan göra en tentamen under mer jämlika förhållanden. Cristián Saavedra P. Lärare UCN Chile Lärare Ues i Mexiko och Colombia. [automatiskt översatt av Google]

Cristian Andres Saavedra Patiño

Professor

Universidad Católica del Norte

Chile

Det är enkelt att använda exam med alla verktyg. Jag kan anpassa för elever som är i behov av specifika anpassningar och jag kan också tyst kommunicera med elever under provet. Jag behöver inte flytta runt elever utan alla kan sitta på sin plats när de genomför provet eftersom var och en skriver i sin chromebook, möjligheter för fusk minimeras.

Annette Lindau

Teacher

Brunnsåkersskolan, Halmstad

Sverige

Det är bra eftersom Exam.net hjälper till att genomföra tentor. Med sina många funktioner blir den effektiv att arbeta med och därför kan man genomföra tentor med lätthet. [automatiskt översatt av Google]

Carol

Social Sciences Teacher

JBCN international school

Indien

Tillförlitligheten (det finns inga fel i uppladdningen av svaren). Säkerheten i att kunna fortsätta att svara offline om strömmen går. Möjligheten att växla mellan sidor och kopiera och klistra in. [automatiskt översatt av Google]

Alexandra

Social Sciences Professor

Universidade de Coimbra

Portugal

Det är lätt att använda och simulerar en klassisk pappersbaserad tentamen, vilket jag sökte i låsningen. Alla frågor laddas upp i en PDF-fil. Vad gillar jag mest? 1. Att se vad eleverna skriver. Om det finns några missförstånd kan en lärare informera alla elever eller bara en enda en kommentar. 2. Kommunikationen som sker i systemet Exam.net. Så ingen störs om en elev frågar något eller om läraren säger något till en elev. I slutändan kan en lärare skicka ett meddelande om hur lång tid det tar att slutföra provet till alla elever. Meddelandet kommer fram på elevens skärm. 3. Alla elevers svar laddas ner i en enda PDF-fil. En lärare kan enkelt skriva kommentarer till svaren (på en stationär/laptop-dator eller på en surfplatta) och även enkelt jämföra elevernas svar. Alla svar är maskinskrivna så att de lätt kan läsas. 4. Jag behöver inte ta hand om SafeExamBrowser. Den senaste fungerande versionen finns på webbplatsen Exam.net. Jag använder inte de andra funktionerna, men jag ser dem som mycket praktiska. Jag funderar på att använda Exam.net i den klassiska miljön, främst på grund av de funktioner jag använder och gillar. [automatiskt översatt av Google]

Viktorija

Professor

Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Slovenien

Exam.net är extremt lätt att använda, eftersom PDF-filer kan laddas upp och de har också möjlighet för eleverna att skanna och ladda upp sina svar. Det har gett oss en säker tentamensplattform för att genomföra våra onlineprov. [automatiskt översatt av google]

Teesta

Teacher

Calcutta International School (Kolkata)

Indien

Den här webbplatsen är den bästa för att upprätthålla den akademiska kvalitet som skolorna strävar efter att ha. På grund av denna webbplats är det som om vi fortfarande var på plats, och den gjorde det möjligt för oss att skapa bedömningar som fortfarande var anpassade till elevernas inlärning. [automatiskt översatt av Google]

Marrion Celis

Teacher

Brightwoods School

Filippinerna

Exam.net har varit den bästa COVID-vänliga resurs som jag har använt under hela året. Mina elever kunde göra tester hemma, personligen och helt online. Jag var inte orolig för fusk på grund av den låsfunktion som Exam.net har. Jag använde det mest med elever på mellanstadiet och de använde det med lätthet. Det var också lätt att skapa testerna eftersom jag inte kunde använda papper som jag har gjort tidigare. Innan jag hittade Exam.net använde jag många webbplatser som inte var lika effektiva eller användarvänliga. Inget går att jämföra med detta. Det här året var en stor utmaning för alla - elever, föräldrar och framför allt lärare. Det var fantastiskt att ha det här verktyget och jag är så tacksam för det. Jag kan inte uttrycka min uppskattning nog! Det var en höjdpunkt under mitt år! Tack! [automatiskt översatt av google]

Jaimee Martin

Middle School Social Sciences Teacher

West Bridgewater Middle/Senior High School (Massachusetts)

USA

Jag ÄLSKAR Exam.net, som definitivt räddade oss som skola när vi var tvungna att tillämpa distansundervisning under denna pandemi. Exam.net är en plattform som har gjort det möjligt för oss att genomföra prov på distans utan att förlora allvaret i provdynamiken. Den är mycket lätt att använda, intuitiv när det gäller att bestämma hur man ska kvalificera provet och erbjuder många alternativ för att kunna utvärdera eleverna. Skärmlåset är utan tvekan en av de största fördelarna, men även meddelandesystemet, timern och ordräknaren. [automatiskt översatt av Google]

Julián

Teaher

PETERSON LOMAS PREPARATORIA S.C

Mexiko

Applikationen har verkligen varit till stor nytta för mig, särskilt med tanke på de utmaningar som distansundervisning innebär. Till skillnad från andra plattformar stöder den prov med olika former: flervalsfrågor, fyll i luckorna, fritext osv. Den erbjuder grafiska och matematiska verktyg för att genomföra testerna. Den är relativt lätt att använda och gör det möjligt att kontrollera eleverna under provet. [automatiskt översatt av Google]

Constanza Montoya Restrepo

Professor

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

Examinationer, betygsättning, resultatredovisning och lägesrapporter är en rutinprocess i alla utbildningsmiljöer runt om i världen. Jag anser att vissa avvikelser kan noteras på grund av utmaningarna och nivån på acceptansen av tekniken. Hela världen har stängt sina dörrar i alla skolor och högskolor på alla nivåer från dagis till doktorandprogram från och med februari/mars 2020 på grund av Covid-19-pandemin. Nätkurserna har legat i framkant i utbildningsvärlden. Vid denna tidpunkt var det Exam.net som banade väg för att erbjuda alla sina tjänster gratis till vårt institut i Indien. Jag försökte genast använda interna placeringstester och prov för alla mina klassrum med hjälp av Exam.net. Exam.net är lämpligt för både studenter och lärare. Skapandet av frågebanker är mycket bekvämt och lätt att använda. När testet börjar är övervakningen i realtid också bättre med bra återkopplingsinformation. Ingen av mina elever har någonsin klagat eller tagit upp några svårigheter. Allt var mycket användarvänligt och pålitligt. I grund och botten har jag använt flippade klassrum och MOOCs i min undervisning i många år. Men tentamen var inte min prioritet eftersom vi trodde mer på penna och papper. Jag antar FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) på campus i all min frivilliga undervisning och alla mina initiativ. Men när det gäller examina är det en tankegång att gå över till det digitala och acceptera virtuella registreringar, och folk har fortfarande tusentals frågor och svar. Här har Exam.net visat sig vara en viktig förändring. Det är tillförlitligt med högsta säkerhet och en lätthanterlig plattform för alla tentor. Jag kände personligen att detta kommer att vara framtidens tentor och det första namnet man tänker på är Exam.net. [automatiskt översatt av Google]

Chandran A

Teacher

R.V.Institute of Management

Indien

Exam.net var till stor hjälp under perioden med distansundervisning. Webbplatsen är lätt att navigera, intuitiv och erbjuder olika alternativ för att skapa olika typer av bedömningar. Du kan kombinera frågor, och om du anstränger dig mer för att skapa frågorna och lägga till de rätta svaren fungerar den automatiska markeringen perfekt. Du kan alltid ge riktlinjer för hur du markerar frågor med fria svar för att göra bedömningen mer objektiv. Jag tycker att den är mycket användbar även nu när vi är tillbaka i skolan personligen, eftersom elever som har karantän fortfarande kan göra provet hemifrån. Rekommenderas starkt. [automatiskt översatt av Google]

Viktorija Dimitrovska

High School Learning Specialist IBDP Psychology Teacher

Nova Intentional Schools

Nordmakedonien

Under den hälsokris som orsakades av Covid-19 gjorde Exam.net det möjligt för mig att organisera och genomföra mina tentor på ett effektivt sätt. Jag tyckte att Exam.net var lätt att använda. Med Exam.net fick jag uppgiften bedömd automatiskt, möjligheten att ladda in PDF-resurser (i mitt fall blanketter), jag kan använda verktyg (i mitt fall miniräknare) och övervaka prestationen i realtid, vilket uppskattades mycket för elevernas läxor. Jag kunde genomföra tentor helt på distans med tre eller fyra olika uppgifter samtidigt. Studenternas erfarenheter var positiva, ingen klagade någonsin. Nu har jag också tagit med datorn in i klassrumsundervisningen och kommer att fortsätta att ta tentor med Exam.net. Studenterna har inga problem med det. [automatiskt översatt av Google]

Antonio

Professor

Sapienza Università di Roma

Italien

Jag har uppskattat att använda Exam.net och har delat det med mina kollegor. Det är användarvänligt och akademiskt väl genomtänkt. Exam.net har hjälpt mig avsevärt när det gäller att genomföra undersökningar på distans. Det har varit till stor hjälp under pandemin. Tack så mycket. [automatiskt översatt av Google]

Tamara Aleksidze

Professor

Tbilisi State University

Georgien

Den här resursen är en livräddare för hemmabaserad inlärning och för låsningar. Jag skulle rekommendera den för tidsbestämda prov eller bedömningar som t.ex. uppsatser. Det är mycket enkelt och pålitligt. Jag skulle rekommendera några övningstillfällen med eleverna i förväg. [automatiskt översatt av Google]

Shellie

Teacher

Sacred Heart Girls' College

Australien

Elev