Exam.net är gratis att använda för alla nya skolor i Nya Zeeland fram till den 1 juli 2024

Exam.net är nu integrerat med Microsoft Teams for Education. Läs mer om detta

Logotyp för Examnet
Lärare
Elever

Digitala prov i klassrummet och på distans vid Milanouniversitetet

Om Milanouniversitetet

Milanouniversitetet (Università degli Studi di Milano) är ett offentligt forskningsuniversitet i Milano, Italien. Det är ett av de största universiteten i Europa, med cirka 60 000 studenter och en permanent undervisnings- och forskningspersonal på cirka 2 000 personer. Universitetet rankas konsekvent som ett av de bästa universiteten i Italien.

Exam.net används av tusentals studenter varje månad på många olika avdelningar inom universitetet. Mer än 200 000 individuella prov har genomförts och lämnats in via Exam.net vid Milanouniversitetet sedan de började använda plattformen 2020.

Utmaningar

När Milanouniversitetet valde Exam.net fanns det ett brådskande behov av att hantera digitala prov på distans på ett tillförlitligt och säkert sätt. Exam.net uppfyllde enkelt alla universitetets krav, var lätt att introducera för personalen och visade sig som en bonus vara mycket mer än bara ett verktyg för att genomföra distansprov online.

År 2022, när föreläsningssalarna återigen fylldes med studenter, hörde digitala föreläsningar och distansprov till det förflutna för de flesta. Personalen som skötte distansutbildningarna ville dock fortsätta med prov online, och det krävdes en säker och tillförlitlig plattform för att proven skulle kunna genomföras på ett smidigt och dessutom tillräckligt säkert sätt för att förhindra fusk.

I takt med att det blev allt vanligare att lämna den traditionella föreläsningssalen bakom sig uppstod också en efterfrågan på ett större utbud av engagerande aktiviteter i klassrummet.

Mer än 200 000 individuella prov har genomförts och lämnats in via Exam.net vid Milanouniversitetet sedan de började använda plattformen 2020.

Lösningar

Exam.net hade visat sig vara extremt säkert och tillförlitligt för digitala prov under pandemin eftersom studenterna inte kunde lämna provfönstret utan att den som övervakade provet blev notifierad. Det var därför ett självklart val att fortsätta att använda Exam.net för distanskurser.

"Ett distansprov kan genomföras lika effektivt och utan ökad risk för fusk som ett prov i en sal."

Nello Scarabottolo, professor i datavetenskap,
Milanouniversitetet

Nello Scarabottolo, professor vid Milanouniversitetet, leder distansprogrammet för kandidatexamen i Computer Security och är även administratör för Exam.net inom universitetet som helhet. Han har använt Exam.net för formella prov på distans och har inte bara gjort det möjligt för studenterna att skriva svaren digitalt utan också att använda det inbyggda ritverktyget för diagram. Om en provfråga kräver en handskriven lösning kan studenterna enkelt scanna in sitt arbete och bifoga det till provet med hjälp av den effektiva scanningsfunktionen.

Övervakning av Exam.net

Den inbyggda övervakningsvyn gör det enkelt och effektivt att övervaka proven, något som Nello verkligen uppskattar. I övervakningsvyn kan Nello inte bara se hur en enskild students svar utvecklas i realtid, utan han kan också chatta med en student (eller gruppen) via den mycket uppskattade inbyggda chattfunktionen.

Mångsidigheten hos Exam.net innebär också att digitala, ej betygsgrundande, aktiviteter kan introduceras i klassrummet. Cristina Brancaglion är professor i fransk lingvistik och hon genomför olika kortare digitala aktiviteter med sina studenter för att skapa variation under sina 90 minuter långa lektioner. Hon använder också Exam.net för slutexaminationer i varje kurs.

Hon gillar särskilt att använda anonymiseringsfunktionen - varje student skriver då en text och hon väljer ut en av dem som klassen kan analysera tillsammans. Texten visas på storbildsskärm medan studentens identitet förblir okänd. Dessutom använder hon sig av uppgiftstyperna "flervalsfråga" och "fyll i luckor" för att göra korta quiz som rättas automatiskt av Exam.net. Eleverna uppskattar inte bara den struktur som Cristina har introducerat, utan också det faktum att de är mindre passiva i hennes klassrum.

"Att använda Exam.net för en rad olika digitala aktiviteter med mina studenter har gjort mitt klassrum mer interaktivt och dynamiskt."

Cristina Brancaglion, professor i fransk lingvistik,
Milanouniversitetet

Ikon för citat

"Av de över 1 000 anställda som använder Exam.net har färre än 10 behövt be mig om hjälp med att använda plattformen."

Nello Scarabottolo, professor i datavetenskap,
Milanouniversitetet

Fördelar

Lätt att använda

Som Exam.net-administratör för universitetet är Nello en person som personalen vänder sig till när problem uppstår. Han har blivit imponerad av hur lätt det var att introducera en ny plattform för sina kollegor och hur snabbt de blev trygga användare - till och med personal som tidigare hade mycket liten erfarenhet av digitala plattformar.

"Jag tyckte att Exam.net och alla dess funktioner var mycket intuitiva - redan från början."

Cristina Brancaglion, professor i fransk lingvistik,
Milanouniversitetet

På samma sätt blev studenterna mycket snabbt bekväma med plattformen och uppskattade de många funktionerna - även de tekniskt mindre erfarna studenterna. Många har blivit förvånade över hur enkelt det är att starta ett prov via provnyckeln, utan att behöva använda något konto och hantera (glömbara) inloggningsuppgifter.

"Digitala prov fungerar mycket smidigt ur studenternas perspektiv."

Nello Scarabottolo, professor i datavetenskap,
Milanouniversitetet

Mer effektivt

Genomförandet av prov digitalt på Exam.net fortsätter att spara personalen enormt mycket tid och energi på många olika sätt. Några exempel på personalens erfarenheter lyfts fram nedan:
  • Det går mycket snabbt att skapa ett prov på Exam.net, antingen genom att bifoga en pdf-fil eller genom att skriva egna frågor.

  • Tid sparas genom att man inte behöver kopiera provpapper.

  • Att övervaka prov är en lugnare upplevelse tack vare chattfunktionen och de inbyggda stödverktygen

  • Prov kan rättas snabbare digitalt då handstil som är svår att tyda inte längre är ett problem.

  • Det är i allmänhet mycket effektivare att rätta digitalt än att hantera prov i pappersformat.

  • Som en extra bonus är minskat pappersanvändande naturligtvis inte bara en besparing rent kostnadsmässigt utan också ett positivt bidrag till miljön.

Snabb och effektiv återkoppling till studenterna

Cristina - som använder Exam.net i sin undervisning - sparar inte bara tid när hon genomför slutprov i sina kurser, utan också genom att hon kan ge regelbunden och omedelbar feedback till eleverna.

De icke betygsgrundande aktiviteter som hon genomför i klassen tar mycket kort tid att förbereda och är vanligtvis automaträttade så att varje student direkt får feedback på sina språkkunskaper och färdigheter under själva lektionen.

Gör som mer än 270 000 andra lärare - skapa och genomför säkra prov digitalt på Exam.net

Övervaka studenter i realtid under ett prov och säkerställ akademisk integritet med olika säkerhetsnivåer. Läs mer om övervakning och proctoring med Exam.net.
Lärare sitter vid sitt skrivbord och skapar ett prov på Exam.net
Elev